Gaisler Jiří

Prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., (*1934) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracoval v Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde je od r. 2002 emeritním profesorem. Zabývá se výzkumem drobných savců (netopýři, hlodavci, hmyzožravci), přednáší zoologii obratlovců a etologii.

Počet článků: 1

Česko-moravské klání o zoologické názvy

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 394, 1995/7
Když jsem jako chlapec z východních Čech a čerstvý absolvent Karlovy univerzity přesídlil r. 1957 do Brna, podivil jsem se, jak se tam divně mluví....