Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Módní vlny v jazyce

 |  5. 6. 1996
 |  Vesmír 75, 357, 1996/6

V nedávném čísle Vesmíru (75, 137, 1996/3) vyšel článek o chemických vlnách a jeho autorka pohotově připojila poučení o vlnách vůbec a zmínila se i o vlnách v módě. Nuže, i v jazyce prožíváme módní vlny, v posledních letech zvlášť živě. Módními vlnami se šíří jednotlivá slova, ale i celé obraty a zčásti i celkový způsob vyjadřování.

Objeví-li se např. nový odborný název (ať domácí nebo cizí) a začne se ho užívat tam, kde je ho zapotřebí, nejde ještě o módu. Módou se stává užívání nějakého výrazu až tehdy, když se ho začne užívat nadměrmě, místo výrazů jiných, stejně vhodných, a často se stává, že se módní slovo počne užívat i tam, kde není vhodné.

Už jsem se o leckterém módním slově v jazykovém koutku zmiňoval. Dnes chci upozornit na tři zbrusu nové obraty. Jsou sice české, ale těžko říct, odkud se tak náhle vzaly (ale i to bývá znakem módy) a jejich potřebnost se mi nejeví nějak naléhavá.

Zejména v politických a podobných diskusích slýcháme nyní obraty typu „Volby nejsou o tom, aby politické strany...“ – „Výše nemocenského pojištění je o něčem jiném“ – „Demokracie není o tom, že si může každý dělat, co chce.“ Dosud jsme v takových souvislostech říkávali , že něco (ne)záleží v něčem, že jde o jinou věc, že smysl něčeho není v tom, aby... Nyní se však zrodila předložková vazba „něco je o něčem“, tedy nikoli v dosavadním běžném smyslu „hovořit, jednat o něčem“, nýbrž jako zbytečná náhrada v případech majících smysl „jde, běží, jedná se o něco, týká se něčeho“ neboli vysvětlení obsahu nějakého pojmu. Odkud se tato nová vazba vzala, nevím, mám však podezření na angličtinu.

Delší čas a často slýcháme výrazy jako „Není to až tak nebezpečné“ – „Ta atmosféra v hledišti nebyla až tak dobrá“ – „Nemá to až tak smysl“. Fráze až tak se tu objevuje místo dříve (i dosud) běžného příslovce příliš, které v záporných větách pravidelně nastupuje místo příslovce velmi. (Naproti tomu přísl. moc se užívá při kladu i záporu. Přísl. příliš lze ovšem užít i ve větě kladné, ale pak má význam „nadměrně“.) Fráze až tak má, zdá se, zdroj v slovenštině.

A do třetice: „Když to dopadlo, jak to dopadlo...“ – „Protože lékařskou péči máme takovou, jakou máme...“ – „Když hráli tak, jak hráli...“ Na první pohled bychom řekli, že nám tyto fráze umožňují jistou úsporu výrazu: protože z předcházejícího textu nebo všeobecně je známo, že výsledek či stav nebyl příznivý, stačí na konci už jen odkázat na to obratem tak, jak. Navíc však můžeme v tomto způsobu vyjadřování vidět i jistý eufemizmus: jde zpravidla o zjištění nepříznivé a my je takto nemusíme znovu výslovně připomínat. Podobného typu jsou i výrazy jako „To, že se stalo, co se stalo...“.

Nedá mi to, abych nepřidal ještě čtvrtou frázi, s kterou se však nemohu smířit: Buďte v obraze! Známe ji z jedné televizní reklamy otrocky přeložené z němčiny, ale různé varianty obratu být v obraze se bohužel začínají u nás šířit. Není to k ničemu dobré – máme přece k dispozici slovesa seznámit (se), informovat (se), poučit (se), poznat apod.

Ve zmíněném článku o chemických vlnách autorka charakterizuje i vlny módního oblékání. Má to s šířením módních prvků v jazyce leccos společného. Tak např. zjištění místa či momentu iniciace dané inovace nebývá často snadné ani jednoznačné a rovněž společenský okruh, v němž probíhá primární proces katalýzy, lze většinou shledat jen neurčitě a nejistě. „Aktivátorem“ bývají často masmédia, avšak vlastní proces „difuze“ je možno stěží nějak přesněji popsat. A do jaké míry se uplatňuje „touha“ užívat toho či onoho módního výrazu, nevíme, spíše jde o podvědomý proces napodobování. Patrně tytéž síly, momenty a procesy, o nichž tu právě byla řeč, způsobily, že už dnes nemluvíme staročesky.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

František Daneš

Emeritní prof. PhDr. František Daneš, DrSc., (*1919) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Od r. 1990 do svého odchodu do důchodu r. 1994 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se zejména současným českým jazykem a obecnou lingvistikou. V r. 1999 vydal spolu se S. Čmejrkovou a J. Světlou knihu Jak napsat odborný text (nakladatelství Leda).

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné