Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Noe Christian R.

Christian R. Noe je profesorem farmaceutické chemie ve stejnojmenném ústavu na Univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem.

Počet článků: 1

Fakta jsou lepší než sny

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 624, 1994/11
Augustu Kekulému se obvykle přičítá zásluha, že první předpověděl cyklickou strukturu benzenu. Existují ovšem důkazy, které naznačují, že k tomuto...