doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.

Doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., (*1920) vystudoval archeologii na Univerzitě J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně. Zabývá se archeologií pleistocénu (paleolitu). Od r. 1953 pracuje v Moravském zemském muzeu. V letech 1961–1976 se účastnil terénních výzkumů jeskyně Kůlny u Sloupu v Moravském krasu, o němž vyšla monografie r. 1988. V letech 1982–1983 se podílel na výzkum otevřené lokality Vedrovice V (viz rovněž Vesmír 88, 86, 2009/2). V letech 1996–1998 pracoval na staropaleolitické lokalitě Stránská skála I. Celkem publikoval 358 článků v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících.

Počet článků: 1

Lovci mamutů na Donu

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 572, 2009/9
Mamuti. Při vyslovení slova mamuti se většině čtenářů vybaví doba ledová, s ní spojená všudypřítomná zima a lovci zahalení v kožešinách. Jásavě...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné