Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Balon Richard

Prof. Richard Balon, M.D., je psychiatrem na lékařské fakultě Wayne State University v Detroitu (Michigan). Zabývá se poruchami úzkosti, nálady, schizofreniií a vedlejšími účinky psychotropních látek v pohlavním životě.

Počet článků: 2

Lékaři a farmaceutické firmy

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 574, 2000/10
V poslední době vzrůstá tlak farmaceutických společností na lékaře, a to jak v běžné praxi, tak v akademických centrech. Vzrůstá i hmotná...
 

Seymour S. Kety, M. D.

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 635, 1999/11
Ceny Alberta Laskera (Albert Lasker Medical Research Awards) jsou již po 53 let udělovány vynikajícím vědcům, lékařům a ostatním, jejichž práce...