Kocifaj Miroslav

Dr. Miroslav Kocifaj (*1968) vystudoval Matematicko-fyzikalnu fakultu univerzity Komenskeho v Bratislave a je kmenovym pracovnikom Astronomickeho ustavu SAV, kde sa zaobera rozptylom elektromagnetického zárení na kosmickém prachu. V sucasnosti sa na Viedenskej univerzite venuje bezkontaktnym metodam detekcie aerosolovych castic v atmosfere Zeme

Počet článků: 1

Medziplanetárny prach

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 100, 2006/2
Od okamžiku, keď astronómovia obrátili teleskopy k nočnej oblohe, aby sa dopátrali odpovede na otázku o pôvode hviezd a planét, začala sa ich...