Brůna Vladimír

Ing. Vladimír Brůna (*1961) vystudoval geodézii a kartografii na Stavební fakultě ČVUT, v Ústavu krajinné ekologie AV ČR působil v pracovní skupině dálkového průzkumu Země a v Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě jako geodet a GIS specialista. Nyní se v Laboratoři geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Mostě zabývá aplikacemi geoinformačních technologií při studiu krajiny a v archeologii. Expedic do Egypta se zúčastňuje od r. 2001 jako geoinformatik.

Počet článků: 1

Pyramidy a vodovody v poušti

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 80, 2006/2
V posledních dvou desetiletích nachází dálkový průzkum Země široké uplatnění. Miliony diváků sledují na satelitních snímcích předpověď počasí,...