Aktuální číslo:

2023/3

Téma měsíce:

Růst

O obezitě konečně s rozumem

IVA MÁLKOVÁ: Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo, Smart Press ve spolupráci s Grada Publishing, a. s., a společností STOB, Praha 2005, 226 stran, doporučená cena 299 Kč, ISBN 80-239-4112-7
 |  16. 2. 2006
 |  Vesmír 85, 114, 2006/2

„Dva týdny jsem držela dietu a víte, co jsem ztratila? Čtrnáct dnů.“ Výrok americké herečky Totie Fieldsové výstižně uvádí knihu, která každému srozumitelně objasní, co je nadváha a obezita, a hlavně, co s ní může sám dělat. Ačkoli je obezita spolu s kouřením jedním ze dvou nejzávažnějších ovlivnitelných zdravotních a společenských problémů, nebyla dosud k dispozici ucelená a přitažlivá publikace, která by poskytla rozumný návod jak nadváhu snížit a jak si sníženou hmotnost udržet. Situace byla o to horší, že pulty knihkupectví překypují úžasnými zázračnými a nesmyslnými návody jak zhubnout snadno, rychle a bez námahy.

Přestože v důsledku obezity zemře v Česku ročně nejméně 10 000 obyvatel a existují odborná doporučení jakým způsobem postupovat u jednotlivých kategorií otylosti, neví si naprostá většina lékařů – jak prvního kontaktu, tak specialistů – s obezitou rady. Na jedné straně bagatelizují i závažné případy, na druhé straně odesílají do některého z nemnoha specializovaných center pro diagnostiku a léčbu obezity i případy jednoduché, ba přímo banální. Takových lidí jsou ale v naší zemi statisíce a je zcela mimo možnosti zdravotnictví se všemi zabývat; dokonce je namístě otázka, zda péče o tyto případy má být hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Osobně jsem přesvědčen, že se dost peněz vydá na mnohdy až zbytečně podrobné vyšetření, kterým tyto osoby projdou téměř vždy.

Lidé s nadváhou a nekomplikovanou obezitou potřebují komplexní přístup, zahrnující úpravu stravovacích návyků v kombinaci s přiměřeným cvičením. Autorka knihy PhDr. Iva Málková má nedocenitelnou zásluhu na vybudování systematické nezdravotnické péče o obézní. Tu již více než 15 let poskytuje zájemcům ve společnosti STOB (Stop obezitě), především v kurzech snižování nadváhy. Ne každý se však může takového kurzu zúčastnit, ať už z důvodů rodinných, časových, finančních nebo prostě proto, že v jeho okolí žádný takový kurz neběží. Nyní takovou možnost dostává opravdu kdokoli, kdo chce svoji nadměrnou hmotnost snížit. Pokud nechce, nemá ani lékařská péče žádnou šanci.

Zatímco pro lékaře je obezita zmnožením tukové tkáně, pro psychologa je poruchou v myšlení a emocích, která vede k nevhodnému chování. Recenzovaná kniha shrnuje vše podstatné, co Iva Málková zavedla, ověřila a dovedla takřka k dokonalosti. V 12 kapitolách-lekcích (odpovídajících 12 týdnům kurzů snižování nadváhy) je probráno vše, co si obézní člověk musí uvědomit, změnit, naučit se a natrvalo si osvojit. Důraz je kladen na kognitivně-behaviorální přístup, který autorka aplikuje v léčbě obezity od konce osmdesátých let, zejména pod vlivem profesora Alberta Stunkarda. Behaviorální psychoterapie je způsob léčby zaměřený na odstraňování poruch, symptomů a jejich pramenů pomocí speciálně konstruovaných postupů, při kterých se využívají zákonitosti teorie učení. V centru pozornosti je chování člověka. Kognitivní psychoterapie zdůrazňuje roli kognitivních procesů při ovlivňování chování; člověk přiřazuje podnětu či situaci nebo důsledku chování určitý význam a podle toho se chová.

Popsaná léčba obezity vychází z těchto principů:

  • chování je naučené,
  • léčba je orientovaná na přítomnost,
  • problémové chování i cíle jsou přesně definované,
  • spolupráce mezi klientem a terapeutem je aktivní,
  • efektivita terapie je ověřována,
  • klient je na konci terapie soběstačný.

Kniha samozřejmě obsahuje mnoho informací o vhodné výživě, o energetické (kalorické) hodnotě potravin, o významu pohybu. Je doplněna o stručný přehled léčby obezity pod odborným vedením, na kterém spolupracovali přední čeští obezitologové a další odborníci. V samém závěru jsou uvedeny adresy obezitologických center, lektorů skupinových kurzů STOB ve všech krajích ČR i další zajímavé kontakty včetně webových. Kniha je doplněna zmenšeninou „ledničkového taháku“, což je tabulkový přehled nejdůležitějších energetických hodnot potravin a nápojů.

Osobně velice pozitivně hodnotím přitažlivou formu (je vytištěna celobarevně na kvalitním papíře s množstvím fotografií, tabulek a schémat a rozhodně nijak nepřipomíná obvyklé „zdravotní brožury“) i poutavý obsah – knihu provází skutečný příběh rozhlasového a televizního moderátora Dana Kopála, který během tří let zhubl o 30 kg a dosaženou hmotnost si udržuje i po půl roce, v době vydání knihy. Doba už je taková, že i seriózní příručka musí být atraktivní, jinak nemá na trhu šanci.

Kniha je primárně určena laikům, ale měl by si ji přečíst i každý lékař, aby ji mohl doporučit svým pacientům s nadváhou či nekomplikovanou obezitou. Najdou v ní podrobnější a všestrannější návod na hubnutí, než mohou dostat v kterémkoli zdravotnickém zařízení.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Petr Sucharda

MUDr. Petr Sucharda, CSc., (*1956) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Je primářem 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti ČLS JEP. Klinické problematice obézních se věnuje soustavně od roku 1984.

Doporučujeme

Čmeláci mají tradice a kulturu

Čmeláci mají tradice a kulturu audiovideo

Jaroslav Petr  |  16. 3. 2023
Vědci byli přesvědčeni, že sociální hmyz, jako jsou včely, mravenci nebo čmeláci, mají většinu svého chování vrozenou. Nyní zjistili, že čmeláci...
Svět, který není

Svět, který není

Ondřej Vrtiška  |  6. 3. 2023
Obrázek šestiprsté ruky na obálce tohoto čísla nenamaloval člověk. Není to ani obtisk skutečné lidské dlaně, které bychom v počítači domalovali...
Velký zázrak a tajemství růstu

Velký zázrak a tajemství růstu

Daniela Zemková  |  6. 3. 2023
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné