Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Společenstvo ptačího volete

 |  9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 502, 2010/9

Podivnému jihoamerickému opeřenci bylo věnováno mnoho pozornosti. Google nabízí skoro sedmdesát tisíc odkazů, nadšenci hoacinovi založili i webovské stránky (http://hoatzin. catec.upr.edu/index.html – ale „nic moc“).1) Hoacin chocholatý dělal a dělá problémy se zařazením do ptačího systému, jímž slušně putoval. O tom na stránkách Vesmíru již referoval J. Chalupský (Vesmír 75, 386, 1996/7). Práce z devadesátých let minulého století analyzovaly ribozomální RNA několika ptačích druhů a zdálo se, že by hoacin mohl náležet do příbuzenstva kukaček. Rozvoj analýz DNA mu však dal příležitost k dalším přeletům. O necelých deset let později někteří autoři upozorňovali, že výsledek velmi záleží na použité analýze. Do blízkosti hoacina se dostali třeba – když problematiku hodně zjednodušíme – sokoli,2) holubi, trogoni, kalousové, turakové ad. Inu, „jsme všichni jedné krve“. Nejbližší žijící příbuzní se stále hledají – že by to snad byli holubi, jak naznačují některé práce?

Hoacinové se téměř výhradně živí stromovým listím, které skoro nikomu jinému nechutná. Této potravě je dobře přizpůsoben jejich zažívací aparát. Obrovské vole má svalnatou stěnou, rohovité lišty a pestrou společnost mikroorganismů pomáhající trávit celulózu a vše, co listí obsahuje. Skupina badatelů ze Spojených států a Venezuely3) popsala vývoj mikrobiálního společenstva z volete hoacinů od třídenních holátek až po dospělce. Bakteriální sukcesi sledovali pomocí DNA-mikročipu, který mohl určit okolo 8400 bakteriálních taxonů podle sekvencí genu pro 16S rRNA. Našli okolo 1400 taxonů ze 40 kmenů. Nejčetnější jsou kmeny Firmicutes a Bacteroidetes. U mláďat převládají bakterie čeledí Flavobacteriaceae, Clostridiaceae a Lachnospiraceae, chybí kmeny DSS1, Deferribacteres a některé „termití“ bakterie. Během života se společenstvo samozřejmě mění podle potravy.

Domorodci občas sbírají vejce hoacinů a vzácně loví i dospělce, ale prý páchnou a nechutnají dobře. I když hoacinům ubývá prostředí, jsou na řadě míst zatím hojní.

Poznámky

1) K dobrým odkazům patří: www.mundoandino.com/Bolivia/Hoatzin nebo www.xeno-canto.org/species.php?query=sp:980.50, kde si můžete poslechnout, jak hoacin „zpívá“.

2) „Huāctzin“ je prý v jazyce nahuatl z aztécké jazykové skupiny označení pro sokolovce volavého (Herpetotheres cachinans), angl. laughin falcon.

3) F. Godoy-Vitorino, K. C. Goldfarb, E. L. Brodie, M. A. Garcia-Amado, F. Michelangeli, M. G. Domínguez-Bello: Developmental microbial ecology of the crop of the folivorous hoatzin, The ISME Journal 4, 611–620, 2010.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné