Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Společenstvo ptačího volete

 |  9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 502, 2010/9

Podivnému jihoamerickému opeřenci bylo věnováno mnoho pozornosti. Google nabízí skoro sedmdesát tisíc odkazů, nadšenci hoacinovi založili i webovské stránky (http://hoatzin. catec.upr.edu/index.html – ale „nic moc“).1) Hoacin chocholatý dělal a dělá problémy se zařazením do ptačího systému, jímž slušně putoval. O tom na stránkách Vesmíru již referoval J. Chalupský (Vesmír 75, 386, 1996/7). Práce z devadesátých let minulého století analyzovaly ribozomální RNA několika ptačích druhů a zdálo se, že by hoacin mohl náležet do příbuzenstva kukaček. Rozvoj analýz DNA mu však dal příležitost k dalším přeletům. O necelých deset let později někteří autoři upozorňovali, že výsledek velmi záleží na použité analýze. Do blízkosti hoacina se dostali třeba – když problematiku hodně zjednodušíme – sokoli,2) holubi, trogoni, kalousové, turakové ad. Inu, „jsme všichni jedné krve“. Nejbližší žijící příbuzní se stále hledají – že by to snad byli holubi, jak naznačují některé práce?

Hoacinové se téměř výhradně živí stromovým listím, které skoro nikomu jinému nechutná. Této potravě je dobře přizpůsoben jejich zažívací aparát. Obrovské vole má svalnatou stěnou, rohovité lišty a pestrou společnost mikroorganismů pomáhající trávit celulózu a vše, co listí obsahuje. Skupina badatelů ze Spojených států a Venezuely3) popsala vývoj mikrobiálního společenstva z volete hoacinů od třídenních holátek až po dospělce. Bakteriální sukcesi sledovali pomocí DNA-mikročipu, který mohl určit okolo 8400 bakteriálních taxonů podle sekvencí genu pro 16S rRNA. Našli okolo 1400 taxonů ze 40 kmenů. Nejčetnější jsou kmeny Firmicutes a Bacteroidetes. U mláďat převládají bakterie čeledí Flavobacteriaceae, Clostridiaceae a Lachnospiraceae, chybí kmeny DSS1, Deferribacteres a některé „termití“ bakterie. Během života se společenstvo samozřejmě mění podle potravy.

Domorodci občas sbírají vejce hoacinů a vzácně loví i dospělce, ale prý páchnou a nechutnají dobře. I když hoacinům ubývá prostředí, jsou na řadě míst zatím hojní.

Poznámky

1) K dobrým odkazům patří: www.mundoandino.com/Bolivia/Hoatzin nebo www.xeno-canto.org/species.php?query=sp:980.50, kde si můžete poslechnout, jak hoacin „zpívá“.

2) „Huāctzin“ je prý v jazyce nahuatl z aztécké jazykové skupiny označení pro sokolovce volavého (Herpetotheres cachinans), angl. laughin falcon.

3) F. Godoy-Vitorino, K. C. Goldfarb, E. L. Brodie, M. A. Garcia-Amado, F. Michelangeli, M. G. Domínguez-Bello: Developmental microbial ecology of the crop of the folivorous hoatzin, The ISME Journal 4, 611–620, 2010.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné