Vopravil Jan

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., (*1975) vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, je vedoucím oddělení pedologie a ochrany půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Počet článků: 3

Vliv klimatických změn na půdy ČRuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 584, 2017/10
Největšími riziky a hrozbami pro zemědělskou půdu v důsledku klimatické změny je větrná a vodní eroze, acidifikace a salinizace, dezertifikace,...
 

Půdou proti suchu

29. 11. 2016
Extrémní klimatické jevy jsou stále častější. V České republice se zvyšuje průměrná roční teplota vzduchu, celkové úhrny srážek zůstávají sice...
 

Půda a abnormální klimatické jevy

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 553, 2010/9
Vzhledem k tomu, že zejména v posledním desetiletí značně stoupá počet živelných pohrom, stále více se nabízí otázka, zda se na nich také nepodílí...