Quarry

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc.

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944 – †2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem aj. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).

Počet článků: 45

Bleskové povodně

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 618, 2009/10
Bydlící u potoků mají se na pozoru míti, aby okolo svatého Jana povodní překvapeni nebyli a i s dobytkem do nebezpečenství života nepadli. Dlouho...
 

Odkud jsme přišli, jací jsme a jací jsme byli

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 882, 2008/12
Záměrem autorů je, aby se toto encyklopedické dílo stalo souhrnem současných znalostí z etnografie a folkloristiky, tedy obrazem současného stavu...
 

Pro vodu i proti vodě

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 310, 2008/5
Voda z deště, sněhu, krup, mlhy, námrazy aj., která se po dopadu na zemský povrch neodpaří ani neodteče po povrchu, proniká do půdy. Půda a její...
 

Podnebí v České republice

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 710, 2007/11
Bez retrospektivního hodnocení podnebí se dnes neobejde žádný klimatologický či historický obor, ale ani ekonomie, ekologie, demografie,...
 

Krajiny ve znamení žuly

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 496, 2007/8
Granitoidy jsou hlubinné horniny žulového až křemeno-dioritového složení. Lze se s nimi setkat jak v pahorkatinách, tak v horském výškovém stupni...
 

Tatranská bóra

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 555, 2005/9
Jsou knihy, které musí být napsány, neboť jejich vznik je dán imperativem okamžiku. Právě z těchto příčin však bývá jejich zpracování nepříznivě...
 

Živěna půdní dnes

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 236, 2005/4
Dlouhá léta po vydání knihy Václava Mejstříka Mykorrhizní symbiózy (Academia, Praha 1988) vychází publikace Milana Gryndlera 1) a kol., která...
 

Půda je naším největším bohatstvím

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 684, 2004/12
Půda je zvláštním přírodním zdrojem. Při řádném způsobu obhospodařování má v přírodních ekosystémech jak z hlediska zemědělství, tak z hlediska...
 

Velká voda, krajina a člověk

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 373, 2002/7
V našich přírodních podmínkách jsou velké vody odjakživa přirozenou součástí hydrologického koloběhu, podstatné rozdíly lze však v průběhu času...
 

Petr Dvořák: Atlas oblaků

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 338, 2002/6
Již naši předkové si uvědomovali, že celkový vzhled oblohy prozrazuje mnohé nejen o diagnóze, ale především o prognóze hospodářsky významných...
 

KAREL KRŠKA, FERDINAND ŠAMAJ: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 285, 2002/5
Kniha je výsledkem dlouhodobého snažení, které mělo své počátky již v padesátých letech, krátce poté, co se v Československé meteorologické...
 

Čekají nás sucha?

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 143, 2001/3
U nás slunce na hlad nesvítí Suché a polosuché oblasti zaujímají celkem 48 829 000 km2, což odpovídá zhruba 32,8 % celkové rozlohy souší na naší...
 

Vážské povodně roku 1813 a František Palacký

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 286, 2000/5
Koncem roku 1771 se v Praze z tehdejšího nákladu 100 výtisků českých novin prodaly pouze čtyři. Tak se stalo, že počátkem roku 1772 zde české...
 

Období sucha určená z jezerního dna

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 133, 2000/3
Vládám řady států dělá starosti nástup pouště v Sahelu v uplynulých třech desetiletích. Dirk Verschuren z univerzity v belgickém Gentu se snaží dát...
 

Kroupy neboli škodnice

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 496, 1999/9
Ve jmeno Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatýho a ve jmeno Pána našeho Ježíše Krysta, našeho Spasitele, zapuď příval škodnej, vodžeň kroupy...
 

Osm dnů plodnice kozáka březového

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 458, 1999/8
O růstu plodnic našich nejběžnějších jedlých hub existuje mezi houbaři mnoho rozdílných tvrzení, názorů a pověr. Věří se např., že houby rostou...
 

Povodeň a krajina

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 578, 1998/10
Po katastrofálních povodních, které loni v červenci postihly velkou část Moravy a severovýchodní Čechy, se rozproudily živé diskuse o činitelích...
 

Příčiny záplav a prevence

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 551, 1997/10
Vašků: Otázkami oscilací a vývojových změn klimatu se od osmdesátých let tohoto století zabývali nejen specializovaní vědečtí pracovníci, ale i...
 

Naše malé pluviály

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 512, 1997/9
Podstatou všech vědeckých postupů, které jsou využívány pro rekonstrukci klimatu historické preinstrumentální éry, je vzájemně provázané hodnocení...
 

V příspěvku Zima 1995/1996…

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 64, 1997/2
V příspěvku Zima 1995/1996 jsem převzal chybný zahraniční údaj nejnižší teploty, která byla 9. ledna 1740 naměřena v Německu. Nemělo to být -40 °R,...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné