Quarry

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc.

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944 – †2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem aj. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).

Počet článků: 45

Zima 1995/1996

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 8, 1997/1
V posledních desetiletích se nezřetelný obraz minulosti ve zpětném zrcátku klimatologie nebývale zaostřil a zdetailizoval. Stalo se tak nejenom...
 

Deštivé roky 1770 – 1772

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 455, 1996/8
“U nás slunce na hlad nesvítí,″ zní jedna výstižná rolnická sentence. Je lapidárním shrnutím dlouhodobých zkušeností našich zemědělců. V suchých...
 

Pranostický rok

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 18, 1996/1
Je v těsném spojení i s tím nejzazším koutkem své země, krajiny, půdy, se sadem, který leží až nahoře u lesa, s pramenem na úbočí hory, obilním...
 

De oeconomia suburbana

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 313, 1995/6
V našich přírodních podmínkách bylo nejstarším hospodářským systémem obnovy půdní úrodnosti tzv. přílohové zemědělství. Jeho základem byly 2 - 3...
 

Červi a voda

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 396, 1994/7
Shromažďování znalostí o půdě a vodě má velice dlouhou historii, sahající svými kořeny až k prvým pozemským civilizacím. Za jeden z početných...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné