Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Krajina je obrazem lidí

Václav Cílek, Vojen Ložek a spol.: Obraz krajiny. Pohled ze středních ČechDokořán, Praha 2011, 312 stran, barevná příloha, fotografie Pavel Mudra a Václav Cílek, ilustrace Svatopluk Máchal, 399 Kč, ISBN 978-80-7363-205-2
 |  11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 432, 2013/7

Vsí vedla jediná ubohá ulice, byl tu ubohý pivovar, ubohá koželužna, ubohá hospoda, ubohá stáj pro výměnu poštovních koní, ubohá kašna, všechna obvyklá zařízení zde byla ubohá. A byli tu i ubozí obyvatelé… Všichni zdejší lidé byli ubozí…

Charles Dickens, A Tale of Two Cities

S jistou nadsázkou, ovšem nepříliš vzdálenou od skutečnosti, lze prohlásit, že krajina je určitým obrazem lidí, kteří ji obývají. Kvality našeho okolí v nás rezonují. Člověk není s to trvale žít např. v prostředích zbědovaně rozdrásaných povrchovou těžbou, ve stínu neutěšené zraňující kulisy industriálních brownfields, v deprimujících a agresivních příměstských slumech a ani ve velkoměstských anonymních aglomeracích či amorfních meziměstských suburbiích. Soustavný dlouhodobý pobyt v těchto prostředích (bez vydatných, instinktivně naléhavě pociťovaných ozdravných relaxačních odskočení jinam) by se neobešel bez újmy na zdravotním, psychickém, ale i etickém stavu každého takto existujícího jednotlivce. Lze dokonce vyslovit myšlenku, že je život v těchto stresujících prostředích spojen s postupným odlidšťováním člověka. Asi není náhoda, že např. v severočeské pánvi, kde je krajina nejvíce znásilněná – „rozvrácená“ –, bývají rozvrácenější i lidské vztahy.

A naopak. Krásné, harmonické a zdravé krajiny podporují svojí obdivuhodnou relaxační schopností zachování životní rovnováhy a integrity našeho celkového zdraví; a co více: i zdravého chování a jednání. Esteticky jednolitá či vysoce členěná a pestrá krajina, a zejména její fragmenty obzvláště obdařené geniem loci, působí jako pokladnice po věky kumulovaných krás a nepřeberný zdroj tvůrčí inspirace.

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Zdeněk Vašků

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem a J. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).
Vašků Zdeněk

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné