Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Krajina je obrazem lidí

Václav Cílek, Vojen Ložek a spol.: Obraz krajiny. Pohled ze středních ČechDokořán, Praha 2011, 312 stran, barevná příloha, fotografie Pavel Mudra a Václav Cílek, ilustrace Svatopluk Máchal, 399 Kč, ISBN 978-80-7363-205-2
 |  11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 432, 2013/7

Vsí vedla jediná ubohá ulice, byl tu ubohý pivovar, ubohá koželužna, ubohá hospoda, ubohá stáj pro výměnu poštovních koní, ubohá kašna, všechna obvyklá zařízení zde byla ubohá. A byli tu i ubozí obyvatelé… Všichni zdejší lidé byli ubozí…

Charles Dickens, A Tale of Two Cities

S jistou nadsázkou, ovšem nepříliš vzdálenou od skutečnosti, lze prohlásit, že krajina je určitým obrazem lidí, kteří ji obývají. Kvality našeho okolí v nás rezonují. Člověk není s to trvale žít např. v prostředích zbědovaně rozdrásaných povrchovou těžbou, ve stínu neutěšené zraňující kulisy industriálních brownfields, v deprimujících a agresivních příměstských slumech a ani ve velkoměstských anonymních aglomeracích či amorfních meziměstských suburbiích. Soustavný dlouhodobý pobyt v těchto prostředích (bez vydatných, instinktivně naléhavě pociťovaných ozdravných relaxačních odskočení jinam) by se neobešel bez újmy na zdravotním, psychickém, ale i etickém stavu každého takto existujícího jednotlivce. Lze dokonce vyslovit myšlenku, že je život v těchto stresujících prostředích spojen s postupným odlidšťováním člověka. Asi není náhoda, že např. v severočeské pánvi, kde je krajina nejvíce znásilněná – „rozvrácená“ –, bývají rozvrácenější i lidské vztahy.

A naopak. Krásné, harmonické a zdravé krajiny podporují svojí obdivuhodnou relaxační schopností zachování životní rovnováhy a integrity našeho celkového zdraví; a co více: i zdravého chování a jednání. Esteticky jednolitá či vysoce členěná a pestrá krajina, a zejména její fragmenty obzvláště obdařené geniem loci, působí jako pokladnice po věky kumulovaných krás a nepřeberný zdroj tvůrčí inspirace.

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Zdeněk Vašků

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944 – †2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem aj. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).
Vašků Zdeněk

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...