Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022

Aktuální číslo:

2022/10

Téma měsíce:

Spánek

Krajina je obrazem lidí

Václav Cílek, Vojen Ložek a spol.: Obraz krajiny. Pohled ze středních ČechDokořán, Praha 2011, 312 stran, barevná příloha, fotografie Pavel Mudra a Václav Cílek, ilustrace Svatopluk Máchal, 399 Kč, ISBN 978-80-7363-205-2
 |  11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 432, 2013/7

Vsí vedla jediná ubohá ulice, byl tu ubohý pivovar, ubohá koželužna, ubohá hospoda, ubohá stáj pro výměnu poštovních koní, ubohá kašna, všechna obvyklá zařízení zde byla ubohá. A byli tu i ubozí obyvatelé… Všichni zdejší lidé byli ubozí…

Charles Dickens, A Tale of Two Cities

S jistou nadsázkou, ovšem nepříliš vzdálenou od skutečnosti, lze prohlásit, že krajina je určitým obrazem lidí, kteří ji obývají. Kvality našeho okolí v nás rezonují. Člověk není s to trvale žít např. v prostředích zbědovaně rozdrásaných povrchovou těžbou, ve stínu neutěšené zraňující kulisy industriálních brownfields, v deprimujících a agresivních příměstských slumech a ani ve velkoměstských anonymních aglomeracích či amorfních meziměstských suburbiích. Soustavný dlouhodobý pobyt v těchto prostředích (bez vydatných, instinktivně naléhavě pociťovaných ozdravných relaxačních odskočení jinam) by se neobešel bez újmy na zdravotním, psychickém, ale i etickém stavu každého takto existujícího jednotlivce. Lze dokonce vyslovit myšlenku, že je život v těchto stresujících prostředích spojen s postupným odlidšťováním člověka. Asi není náhoda, že např. v severočeské pánvi, kde je krajina nejvíce znásilněná – „rozvrácená“ –, bývají rozvrácenější i lidské vztahy.

A naopak. Krásné, harmonické a zdravé krajiny podporují svojí obdivuhodnou relaxační schopností zachování životní rovnováhy a integrity našeho celkového zdraví; a co více: i zdravého chování a jednání. Esteticky jednolitá či vysoce členěná a pestrá krajina, a zejména její fragmenty obzvláště obdařené geniem loci, působí jako pokladnice po věky kumulovaných krás a nepřeberný zdroj tvůrčí inspirace.

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Zdeněk Vašků

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944 – †2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem aj. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).
Vašků Zdeněk

Doporučujeme

Vzít život do svých rukou

Vzít život do svých rukou uzamčeno

Eva Bobůrková  |  3. 10. 2022
Zářijová demonstrace na Václavském náměstí. Proruským a protidemokratickým heslům tleskají desetitisíce osob. Událost nenechává nikoho na...
Spát se dá i bez mozku

Spát se dá i bez mozku uzamčeno

Jaroslav Petr  |  3. 10. 2022
Čím hlouběji věda proniká do tajemství spánku, tím menší se zdá možnost, že najdeme tvora, který vůbec nespí. To nás staví před otázku, kdy a za...
Tajemství Edwarda Kellyho

Tajemství Edwarda Kellyho

Vladimír Karpenko  |  3. 10. 2022
Alchymista Edward Kelly byl jednou z nejsložitějších postav evropské renesance. Jeho život zůstává dodnes v zásadě neprozkoumaný. Vše, co o něm...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné