Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Ružička Peter

RNDr. Peter Ružička, PhD., (*1980) študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájil v odbore petrológia. Pôsobí na Katedre mineralógie a petrológie PriF UK ako postdoktorand. Venuje sa základnému a aplikovanému výskumu metakarbonátov Slovenska.

Počet článků: 1

Pútavé témy o interakcii človeka a Zeme

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 179, 2011/3
Autor knihy Človek a Zem v interakcii prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., je dlhoročným šíriteľom poznatkov z oblasti geologických vied do radov...