Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Ovlivňuje vodicí pes psychiku nevidomého?

 |  10. 2. 2011
 |  Vesmír 90, 73, 2011/2

Orientace s bílou holí je pro nevidomého z hlediska paměti a pozornosti velmi náročná. Musí si pamatovat detaily trasy a znát důležité orientační body a znaky. Aby se dostal na příslušné místo, vydá velké množství energie. Pro některé nevidomé je to psychicky i fyzicky vyčerpávající.

Je chůze s vodicím psem méně náročná na paměť a pozornost než chůze s bílou holí?

Při chůzi s vodicím psem není nutné paměť zatěžovat spoustou detailů a nevidomý ji tak může využít hodnotnějším způsobem. Nestane se však nevidomý časem na psovi závislý? Je jedinec schopen zvládnout trasu i bez čtyřnohého přítele? Z výsledků výzkumu je patrné, že zhruba polovina dotazovaných zapomíná při používání vodicího psa detaily trasy, ale potěšující je, že 89 % oslovených zvládne projít známou trasu jen s bílou holí. Pouze 26 % dotazovaných si známé trasy opakuje s bílou holí, aby nebyli závislí na psovi. Chůze s vodicím psem tedy výrazně neovlivňuje kvalitu samostatné orientace nevidomého. Téměř všichni dotazovaní se však shodli na tom, že s vodicím psem se na trasu nemusejí soustředit tolik jako bez něj. Až 70 % respondentů může klidně pozornost zaměřit na jiné aktivity – např. telefonování, povídání si s kamarádem. Prožitek z pohybu nevidomých se tak přibližuje prožitkům vidících osob.

Má vodicí pes pozitivní vliv na emoce nevidomého?

Většina dotazovaných konstatovala, že ano. Nevidomí mají lepší náladu, jsou spokojenější, život mají pestřejší a veselejší. Pes také vycítí špatnou náladu či smutek a snaží se užším kontaktem svého pána rozveselit. Lidé ho berou jako přítele, kamaráda, člena rodiny, se kterým mohou sdílet krásná přátelství. Velmi důležitý je i dialog se psem. Člověk má k dispozici někoho, komu se může kdykoli svěřit. To může být velkou úlevou. Pes dodává pocit klidu a bezpečí. Nevidomý není nikdy sám, protože vodicí pes je s ním prakticky vždy a všude. Pro majitele těchto psů je důležitý i hmatový kontakt, který je velmi uklidňující. Vodicí pes často pomáhá také překont hněv, což uvádí 59 % dotazovaných. I běžná procházka se psem odvádí pozornost k pozitivnějším stránkám života.

Nevidomí nemohou zcela kontrolovat své okolní prostředí. Je přirozené, že se mohou na trase obávat střetnutí s překážkou. Lidé se zdravotním postižením mají někdy problémy  s tím, že je obtěžují bezdomovci, zloději nebo opilí lidé. Nevidomí takového člověka nezaznamenají včas, a tak se nemohou bránit. Proto mohou pociťovat strach z těchto osob.

Ovlivňuje tedy vodicí pes překonání strachu u nevidomého?

Ano. Vodicí pes pomáhá nevidomému na trase s určitými problematickými situacemi, které by sám zvládl jen s obtížemi. Respondenti nejvíce zmiňovali zmírnění, či dokonce vymizení strachu z překážek nerozpoznatelných slepeckou holí a strachu z dezorientace na trase. Ačkoli vodicí pes nesmí bránit svého majitele, nevidomí se s ním cítí v bezpečí. Není podstatné, že by v případě ohrožení vodicí pes majitele nebránil, ale klíčové je samotné vnímání pocitu bezpečí, které plyne z přítomnosti psího společníka.

Sociální faktory, mezilidská komunikace, navazování přátelství

Komunikace mezi veřejností a jedincem s postižením je ztížena. Pes má v této oblasti funkci sociálního katalyzátoru. Vodicí pes tvoří most mezi nevidomým a světem zdravých lidí. Přiláká pozornost veřejnosti mnohem rychleji než bílá hůl. Zahájit s nevidomým komunikaci je někdy pro vidícího člověka problém, neboť neví, jak s ním jednat, jak ho oslovit. Díky psovi je navázání kontaktu a komunikace s nevidomým ulehčena. 

Lidé si chtějí psa pohladit a nebojí se postiženého zeptat, zda nepotřebuje pomoc. Nejdříve oslovují psa. Ptají se například, zda se jedná o psa nebo fenu, jak se jmenuje, co umí. Rozhovor se potom rozšíří i na další témata.

Pro zrakově postižené je mnohem složitější najít si vidící přátele než pro zdravého jedince.  Při navazování nových přátelství je důležitý počáteční oční kontakt, v tom jsou nevidomí znevýhodněni. Šedesáti šesti procentům oslovených respondentů vodicí pes umožnil navázat nová přátelství jak se zdravými, tak s nevidomými lidmi. Díky psovi se mohli lépe zařadit mezi zdravou populaci. Vodicí pes tak přispívá k překonání komunikační bariéry.

Závěr

Výsledky výzkumu prokázaly, že vodicí pes kladně ovlivňuje psychiku nevidomého v mnoha oblastech. Klade menší nároky na jeho paměť a pozornost. Zmírňuje, či dokonce odstraňuje určité typy strachů. Má pozitivní vliv na emoce nevidomého. Pomáhá svému majiteli lépe zvládat stresové situace. Je také prostředníkem mezilidské komunikace. Ulehčuje nevidomým lépe navazovat kontakt s vidícími lidmi.

Tento text vznikl na základě výzkumu prováděného v letech 2009–2010.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Petra Helebrantová

Mgr. Petra Helebrantová (*1985) vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Nyní studuje psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se tyflopedií a tyflopsychologií.

Doporučujeme

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Ondřej Vrtiška  |  12. 10. 2018
Co nám studium zaniklých civilizací může říct o té naší? I tomu se bude věnovat přednáška Učené společnosti ČR, kterou v úterý 16. října přednese...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné