Aktuální číslo:

2019/1

Téma měsíce:

Led

Ovlivňuje vodicí pes psychiku nevidomého?

 |  10. 2. 2011
 |  Vesmír 90, 73, 2011/2

Orientace s bílou holí je pro nevidomého z hlediska paměti a pozornosti velmi náročná. Musí si pamatovat detaily trasy a znát důležité orientační body a znaky. Aby se dostal na příslušné místo, vydá velké množství energie. Pro některé nevidomé je to psychicky i fyzicky vyčerpávající.

Je chůze s vodicím psem méně náročná na paměť a pozornost než chůze s bílou holí?

Při chůzi s vodicím psem není nutné paměť zatěžovat spoustou detailů a nevidomý ji tak může využít hodnotnějším způsobem. Nestane se však nevidomý časem na psovi závislý? Je jedinec schopen zvládnout trasu i bez čtyřnohého přítele? Z výsledků výzkumu je patrné, že zhruba polovina dotazovaných zapomíná při používání vodicího psa detaily trasy, ale potěšující je, že 89 % oslovených zvládne projít známou trasu jen s bílou holí. Pouze 26 % dotazovaných si známé trasy opakuje s bílou holí, aby nebyli závislí na psovi. Chůze s vodicím psem tedy výrazně neovlivňuje kvalitu samostatné orientace nevidomého. Téměř všichni dotazovaní se však shodli na tom, že s vodicím psem se na trasu nemusejí soustředit tolik jako bez něj. Až 70 % respondentů může klidně pozornost zaměřit na jiné aktivity – např. telefonování, povídání si s kamarádem. Prožitek z pohybu nevidomých se tak přibližuje prožitkům vidících osob.

Má vodicí pes pozitivní vliv na emoce nevidomého?

Většina dotazovaných konstatovala, že ano. Nevidomí mají lepší náladu, jsou spokojenější, život mají pestřejší a veselejší. Pes také vycítí špatnou náladu či smutek a snaží se užším kontaktem svého pána rozveselit. Lidé ho berou jako přítele, kamaráda, člena rodiny, se kterým mohou sdílet krásná přátelství. Velmi důležitý je i dialog se psem. Člověk má k dispozici někoho, komu se může kdykoli svěřit. To může být velkou úlevou. Pes dodává pocit klidu a bezpečí. Nevidomý není nikdy sám, protože vodicí pes je s ním prakticky vždy a všude. Pro majitele těchto psů je důležitý i hmatový kontakt, který je velmi uklidňující. Vodicí pes často pomáhá také překont hněv, což uvádí 59 % dotazovaných. I běžná procházka se psem odvádí pozornost k pozitivnějším stránkám života.

Nevidomí nemohou zcela kontrolovat své okolní prostředí. Je přirozené, že se mohou na trase obávat střetnutí s překážkou. Lidé se zdravotním postižením mají někdy problémy  s tím, že je obtěžují bezdomovci, zloději nebo opilí lidé. Nevidomí takového člověka nezaznamenají včas, a tak se nemohou bránit. Proto mohou pociťovat strach z těchto osob.

Ovlivňuje tedy vodicí pes překonání strachu u nevidomého?

Ano. Vodicí pes pomáhá nevidomému na trase s určitými problematickými situacemi, které by sám zvládl jen s obtížemi. Respondenti nejvíce zmiňovali zmírnění, či dokonce vymizení strachu z překážek nerozpoznatelných slepeckou holí a strachu z dezorientace na trase. Ačkoli vodicí pes nesmí bránit svého majitele, nevidomí se s ním cítí v bezpečí. Není podstatné, že by v případě ohrožení vodicí pes majitele nebránil, ale klíčové je samotné vnímání pocitu bezpečí, které plyne z přítomnosti psího společníka.

Sociální faktory, mezilidská komunikace, navazování přátelství

Komunikace mezi veřejností a jedincem s postižením je ztížena. Pes má v této oblasti funkci sociálního katalyzátoru. Vodicí pes tvoří most mezi nevidomým a světem zdravých lidí. Přiláká pozornost veřejnosti mnohem rychleji než bílá hůl. Zahájit s nevidomým komunikaci je někdy pro vidícího člověka problém, neboť neví, jak s ním jednat, jak ho oslovit. Díky psovi je navázání kontaktu a komunikace s nevidomým ulehčena. 

Lidé si chtějí psa pohladit a nebojí se postiženého zeptat, zda nepotřebuje pomoc. Nejdříve oslovují psa. Ptají se například, zda se jedná o psa nebo fenu, jak se jmenuje, co umí. Rozhovor se potom rozšíří i na další témata.

Pro zrakově postižené je mnohem složitější najít si vidící přátele než pro zdravého jedince.  Při navazování nových přátelství je důležitý počáteční oční kontakt, v tom jsou nevidomí znevýhodněni. Šedesáti šesti procentům oslovených respondentů vodicí pes umožnil navázat nová přátelství jak se zdravými, tak s nevidomými lidmi. Díky psovi se mohli lépe zařadit mezi zdravou populaci. Vodicí pes tak přispívá k překonání komunikační bariéry.

Závěr

Výsledky výzkumu prokázaly, že vodicí pes kladně ovlivňuje psychiku nevidomého v mnoha oblastech. Klade menší nároky na jeho paměť a pozornost. Zmírňuje, či dokonce odstraňuje určité typy strachů. Má pozitivní vliv na emoce nevidomého. Pomáhá svému majiteli lépe zvládat stresové situace. Je také prostředníkem mezilidské komunikace. Ulehčuje nevidomým lépe navazovat kontakt s vidícími lidmi.

Tento text vznikl na základě výzkumu prováděného v letech 2009–2010.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Petra Helebrantová

Mgr. Petra Helebrantová (*1985) vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Nyní studuje psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se tyflopedií a tyflopsychologií.

Doporučujeme

Vědec, který manipuloval genomem lidí, přišel o práci

Vědec, který manipuloval genomem lidí, přišel o práci

Marek Janáč  |  23. 1. 2019
Univerzita v čínském Šen-čenu propustila vědce Che Ťien-kchueje (v anglické transkripci Jiankui He), stojícího za kontroverzním experimentem s...
Dostali jsme obrovskou šanci

Dostali jsme obrovskou šanci

Eva Bobůrková  |  7. 1. 2019
Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, jíž jsou oceňováni myslitelé „přesahující svým dílem do kulturního, společenského i každodenního...
Nedopsaný příběh červeného sněhu

Nedopsaný příběh červeného sněhu

Červené zabarvení sněhu v horských a polárních oblastech způsobené masivním namnožením mikroskopických řas přitahuje pozornost od dávných dob....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné