Psychologie a psychiatrie

Deti majú zmysel pre čísla

Deti majú zmysel pre čísla uzamčeno

Alexandra Kuncová | 16. 7. 2018 | Vesmír 97, 470, 2018/7

Z experimentov vyplýva, že máme akýsi „...zmysel pre kvantitu“ už od veľmi útleho veku (možno dokonca od narodenia), dávno predtým, ako sme sa...

Propaganda z druhé strany

Zbyněk Švec, Martin Riegl, Jakub Landovský | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 5, 2018/1

Ad Vesmír 96, 632, 2017/11 […] V článku jsou uváděny pouze negativní příklady propagandy ze strany Číny a především Ruska, bez jakékoli zmínky...

Nejen o vyhoření

Radkin Honzák | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 56, 2018/1

Pro stav totálního vyčerpání (exhausce) zavedl Herbert J. Freudenberger (1926–1999) termín burnout. Jelikož šlo o málo vznešený výraz převzatý...

Jak zmanipulovat vzpomínku

Jak zmanipulovat vzpomínku uzamčeno

Josef Šlerka | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 630, 2017/11

Bránit se vlivu propagandy může být podobně těžké jako odmítat působení optického klamu. Zkuste si obrázek s čarami o kousek níže. Jde o známou...

Jedovatá slova, otrávené činy

Jedovatá slova, otrávené činy uzamčeno

Jakub Landovský, Martin Riegl | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 632, 2017/11

Žijeme uprostřed válečného konfliktu. Nehřmí v něm děla ani nekvílejí sirény střemhlavých bombardérů jako ve druhé světové válce. Je to však...

Inteligenční exploze

Inteligenční exploze uzamčeno

Cyril Höschl | 1. 9. 2017 | Vesmír 96, 532, 2017/9

Nalistujeme-li si stranu 220 pozoruhodné knížky Ivana M. Havla a kolektivu jeho 80 gratulantů Protázky a odvěty,1) můžeme se dočíst: „Myslím […],...

Síla lidské tváře

Síla lidské tváře

Ondřej Vrtiška | 13. 7. 2017 | Vesmír 96, 381, 2017/7

Lidskou tvář rozpoznají a pozitivně na ni reagují nejen novorozenci, ale dokonce i děti ještě nenarozené. Demonstroval to pokus, při němž britští...

Dítě, smrt a zármutek

Dítě, smrt a zármutek

Eva Malá | 4. 6. 2017 | Vesmír 96, 364, 2017/6

Je-li dnes někdo z příbuzných těžce nemocný nebo umírá a je hospitalizován, dospělí chápou, co se děje, ale dítě, které o kritickém stavu nic neví,...

Modrá lež1)

Radkin Honzák | 4. 6. 2017 | Vesmír 96, 320, 2017/6

Český slovník poskytl Američanům inspiraci pro název platidla, Amerika nám nyní na oplátku nabízí elegantní označení pro prezidentovy pitomé lži....

Morální kluzký svah očima neurověd uzamčeno

Radkin Honzák | 8. 12. 2016 | Vesmír 95, 687, 2016/12

Pravdu není těžké zabít a dobře řečená lež je nesmrtelná. Mark Twain Nepoctivost a podvádění patří ke každodenní zkušenosti našeho světa...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné