Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Mertins Barbara

Prof. Dr. Barbara Mertins (*1974) vystudovala germanistiku, moderní německou literaturu a filozofii ve Freiburgu, Basileji a Štrasburku. Magisterský titul získala r. 1998 na Albert-Ludwigs Universität. V letech 2000–2004 byla první českou doktorandkou na Max-Planck Institute (MPI) pro psycholingvistiku v Nijmegenu, kde r. 2004 obhájila titul Ph.D. V letech 2005–2014 působila jako odborná asistentka na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu, kde r. 2013 habilitovala na téma jazyk a kognice. Od r. 2014 je profesorkou pro empirickou a experimentální lingvistiku se zaměřením na psycholingvistiku a vedoucí psycholingvistické laboratoře na TU Dortmund. Je vdaná a má dvě bilingvní děti.

Počet článků: 2

Dvojjazyčnost prospívá výkonu mozkuuzamčeno

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 584, 2020/10
Mluvit dennodenně několika jazyky je v mnoha, či dokonce ve většině zemí světa běžné: lidé hovoří místními, jedním nebo více úředními jazyky, k...
 

Je myšlení závislé na jazyku?uzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 208, 2020/4
Jak souvisí jazyk a myšlení? Jsou naše myšlenky závislé na našem rodném jazyce? A pokud ano, jak se taková závislost projevuje? A lze ji zkoumat...