Ing. Bohuslav Vinš, CSc.

Ing. Bohuslav Vinš, CSc., (*1928) vystudoval Fakultu lesního inženýrství ČVUT. Ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství se zabýval biologií a šlechtěním lesních dřevin, produkční ekologií a aplikací dendrochronologie v ekosystémovém výzkumu lesů (dendroekologií, dendroklimatologií, dálkovým průzkumem Země). Bývalý předseda pracovní skupiny pro dendroekologii České botanické společnosti, člen dalších národních a mezinárodních vědeckých organizací, čestný člen České akademie zemědělských věd; v letech 1993–2005 spoluzakladatel a tajemník Národního lesnického komitétu.

Počet článků: 1

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 90, 2011/2
Příčiny a alternativy „V každém případě stojí náš obor na rozcestí,“ napsal spectabilis Fakulty lesnické a dřevařské ČZU – nedávno ještě Fakulty...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné