Šumberová Radka

PhDr. Radka Šumberová (*1966) vystudovala archeologii na FF UK v Praze. V Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v. v. i., se specializuje na zpracování velkých keramických souborů a archeologii regionu. Vede pracoviště Archeologického ústavu v Kutné hoře, zaměřuje se na studium pravěkého vývoje tohoto regionu, a četné terénní výzkumy v této oblasti. V současnosti je pověřena vedením rozsáhlého záchranného výzkumu v trase obchvatu silnice 1/38 kolem Kolína.

Počet článků: 1

Středoevropské rondely

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 762, 2008/11
Co je to rondel? Jako rondel se označuje soustava několika zahloubených objektů. Celý objekt je tvořen okrouhlými příkopy, a to v různém počtu a s...