Pazdera František

Ing. František Pazdera, CSc., (*1949) absolvoval Fakultu strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od r. 1972 působil v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V letech 1990–1992 byl ředitelem divize jaderné bezpečnosti a energetiky. V letech 1993–2008 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem ÚJV Řež a. s. V současnosti je zástupcem ředitele divize Výroba pro vědu a výzkum ČEZ, a. s. Je členem: mezinárodní pracovní skupiny pro chování paliva a technologii MAAE, programové skupiny OECD Halden Reactor Project, Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů a předsednictva Asociace výzkumných organizací.

Počet článků: 1

Potenciál jaderné energetiky k zajištění energetických potřeb

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 794, 2008/11
Zvládnutí energie jádra pro vojenské účely, závody ve zbrojení a úsilí řady států osvojit si technologii jaderných zbraní – to vše vedlo amerického...