Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Leontovyčová Drahomíra

RNDr. Drahomíra Leontovyčová (*1953) vystudovala hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Českém hydrometeorologickém ústavu se zabývá jakostí povrchových vod.

Počet článků: 1

Jakost vody v ČR

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 771, 2008/11
Pro dlouhodobé srovnávání musí být k dispozici data za srovnávací období. Tím se významně snižuje počet použitelných ukazatelů. Na počátku...