Bc. Magdalena Mrkvičková

Bc. Magdalena Mrkvičková (*1984) studuje na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., se zabývá hydrologií, zejména statistickým zpracováním hydrologických dat, dopady odlesnění na vodní režim a opatřeními pro zmírňování dopadu klimatické změny.

Počet článků: 1

Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 776, 2008/11
Počáteční předpoklad Jednoznačnou představu o vývoji koncentrací skleníkových plynů si vytvořit neumí me. Antropogenní produkce těchto plynů závisí...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné