Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Z akademické obce

 |  6. 11. 2008
 |  Vesmír 87, 740, 2008/11

Jihočeská univerzita a ČEZ, a. s.

Rektor univerzity představil základní cíle a směřování Jihočeské univerzity v horizontu několika budoucích let a informoval o možnostech, které by v případě přesně definovaného zájmu a zaměření obou partnerů mohla univerzita v budoucnu poskytnout. Rovněž zástupci společnosti ČEZ, a. s., charakterizovali své cíle a možnosti v rámci budoucí spolupráce s Jihočeskou univerzitou.

O spolupráci vyjádřily zájem obě strany. Mohla by být zaměřena např. na otázky životního prostředí. Další oblastí spolupráce je využití studijních možností univerzity.

  • Ve struktuře Jihočeské univerzity jsou dva vysokoškolské ústavy – Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) a Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech (ÚFB JU). Primárně zajišťují doktorská studia.

    Jihočeská univerzita nabízí studium 240 oborů s řadou specializací v prezenční a kombinované formě studia. Dalších 36 oborů je určeno pouze pro dostudování nynějších studentů; studium 23 oborů se uskutečňuje v anglickém jazyce, 3 oborů v jazyce německém.

  • Cena Josefa Vavrouška – 13. ročník

    Fakulta sociálních věd UK vypisuje tuto soutěž na památku člena profesorského sboru a proděkana pro vědu a výzkum Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul na jaře roku 1995. Práce přihlášené do této soutěže se mají zaměřovat na vztahy přírody, společnosti a kultury i na problémy udržitelného rozvoje. Letos bylo přihlášeno 27 prací: 2 disertační práce, 17 prací diplomových a 8 bakalářských.

    V kategorii bakalářských prací získal

    1. místo – Tomáš Brzobohatý za studii Impact of CO2 emissions reduction on firms financial performance;

    2. místo – Eva Brabcová za studii Optimal Environmental Tax and the Double Dividend;

    3. místo – Michaela Čermáková za práci Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy, Iva Honigová za práci Konstrukce environmentálního vedení.

    V kategorii magisterských prací

    1. místo – Jana Melicharová za práci Práva a povinnosti vlastníka lesa, Lukáš Matuška za práci Spravedlnost a životní prostředí;

    2. místo nebylo uděleno;

    3. místo – Zuzana Tůmová za práci Spotřeba domácnosti z environmentální perspektivy.

    Čestná uznání získala

    Kateřina Husová za studii Kdo hýbe klimatem? Aktéři a vlivy v mezinárodní klimatické politice,

    Kateřina Kotásková za studii Teorie symbiogeneze a teorie Gaia: alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení.

    V kategorii vědecko-výzkumných prací získala čestné uznání

    Ing. arch. Naděžda Malkovská za disertační práci Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů.

    Ke stažení

    OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

    O autorovi

    redakce

    Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
    Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

    Doporučujeme

    Člověk páchne *alkoholem

    Člověk páchne *alkoholem audio

    Jaroslav Petr  |  5. 8. 2018
    Že pach lidského těla „vyrábějí“ bakterie, se ví už relativně dlouho. Některé mechanismy tohoto procesu jsou ale dosud stále tajemstvím. Britští...
    Do světa a zase zpět

    Do světa a zase zpět

    Eva Bobůrková  |  31. 7. 2018
    Mladý lékař Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě...
    Zahalená Venuše

    Zahalená Venuše uzamčeno

    Jan Veselý  |  16. 7. 2018
    Snímky pořízené ve viditelném a infračerveném oboru kamerou VIRTIS sondy Venus Express zachycují pozoruhodná oblaka v nejvyšších vrstvách...

    Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

    Tištěná i elektronická
    verze časopisu
    Digitální archiv
    od roku 1994
    Speciální nabídka
    pro školy a studenty

     

    Objednat předplatné