Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Volaufová Lenka

RNDr. Lenka Volaufová (*1980) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V CENIA, české informační agentuře životního prostředí se zabývá tvorbou publikací a hodnocením životního prostředí.

Počet článků: 1

Kvalita povrchových vod v České republice

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 768, 2008/11
Česká republika leží na rozhraní tří úmoří, proto můžeme naše území označit jako hydrologickou „střechu Evropy“. Na kvalitu odtékajících vod mají...