mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kaulich Kamil

Ing. Kamil Kaulich (*1950) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracuje na Ministerstvu zemědělství, zabývá se problematikou pozemkovývh úprav.

Počet článků: 1

O chimérách krásných blouznivců

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 36, 1994/1
Nechci spekulovat o existenci „architektonické lóže“, ale vývoj systému udělování osvědčení ji rozhodně nepopírá. Onen vývoj mimochodem hodnotím...