Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Galerie H (Zdenek Hůla)

 |  5. 1. 1994
 |  Vesmír 73, 58, 1994/1

Začátkem osmdesátých let adaptovali bratři Zdenek a Jiří Hůlovi starý statek na náměstí v Kostelci nad Černými lesy. Na přestavbě spolupracoval sochař Jiří Beránek, který udělal podlahu, schodiště a vnitřní členění stodoly; už to samo o sobě byly znamenité sochařské objekty. Ke statku patří ještě menší zahrada s kamennou zdí a krásným výhledem na černokostelecký zámek. Stodolu, průjezdy a zahradu proměnili na soukromou Galerii H. To slovo „soukromá“ se tam vlastně nehodí, protože Galerie H byla vždy veřejně přístupná, každý mohl vejít, a nehodí se ani v dnešním posunutém smyslu jako „vydělávající“ či aspoň „k vydělávání peněz určený“, protože celý podnik musel být velmi prodělečný, ovšem z hlediska čistě ekonomického. A nakonec spíše než „galerie“ by se hodilo slovo krásnější - setkání, ale dejte si takový název nad vrata. Bylo to totiž místo setkávání nejen výtvarníků a teoretiků umění, ale i spisovatelů, básníků, vědců. Do r. 1989 bylo takových výstav-setkání na čtyřicet. Jen výjimečně bývaly výstavy individuální (při příležitosti „realizací“). Připomenu zde jen dvě: r. 1985 papíroví trpaslíci Kurta Gebauera, kteří se zabydleli pod stromy na zahradě, posedávali na kamenných zídkách a jeden se samopalem je všechny hlídal z vikýře střechy stodoly, a r. 1989 objevná a záslužná výstava sochaře Vojmíra Vokolka (Vokolkův synovec Václav tam měl také samostatnou výstavu-realizaci Zeď, 1988).

Většina akcí byla společná a zpravidla založená na jednotícím nápadu. Tak Čtyřverší (1984) byly kresby, grafiky, koláže na vybraná básnická čtyřverší, Velikonoce (1985) předepisovaly téma vajíčka - vznikla tak jedinečná kuriózní minigalerie moderního československého malířství a sochařství; malíři povětšinou museli pomalovat skutečná vajíčka, sochaři měli roce volnější -, Velká kresba (1984) vymezila formát, Dablovky (1987) zase vybíraly náhodně dvojice výtvarníků, kteří nezávisle na sobě vytvořili dvojkresbu atd. Významná pro poznání současného slovenského umění byla výstava více než dvaceti výtvarníků na výstavě Hostia Galérie H. Nezapomínalo se ani na děti: Dětská kresba, dětské dny, Loutky.

Zcela mimořádná byla však setkání umělců a vědců (z různých ústavů, např. Astronomického, Makromolekulární chemie aj.): 1985 výstava Setkání Vesmír a r. 1987 Setkání Mikrosvět, na nichž byly vystaveny paralelně vědecké fotografie makrosvěta a mikrosvěta spolu s díly čistě výtvarnými, volně se vážícími k této tematice - mikrokosmos a makrokosmos člověka.

Od r. 1984 byl budován systematicky také veřejně přístupný archiv katalogů, textů, pozvánek, diapozitivů českého moderního umění od r. 1939; po dvou letech obsahoval už např. více než 6 000 katalogů (nyní kolem 20 000).

Většinu minulých časů v předcházejícím textu lze naštěstí nahradit časem přítomným: Galerie H a její aktivity, nyní pozměněné a v mnohém ohledu podstatně rozšířené (ale se stejným duchem) pokračují i nadále. Loni bylo uspořádáno rozsáhlé setkání s tématem Kruh, letos v létě to bylo Zrcadlení.

Oba bratři zůstávali se svými obrazy, kresbami, grafikami v pozadí (ačkoli to byla přece jejich galerie), vystavovali svá díla prostě jako všichni ostatní hosté. Tento článek byl také spíše o Galerii H, ale poslední dvě stránky obálky patří dnes výhradně jednomu z nich - Zdenkovi Hůlovi. Nám pro radost, a jim oběma jako poděkování.

Obrázky

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné