Aktuální číslo:

2021/12

Téma měsíce:

Jeskyně

Opravený pohled na globální oteplení

 |  5. 1. 1994
 |  Vesmír 73, 53, 1994/1

Americký kongres má svou zvláštní komisi, která se zabývá klimatickými změnami. Dlouhá léta jí předsedal dnešní americký viceprezident Al Gore, který soustavně objížděl vědecké instituce a účastnil se důležitých seminářů. V naléhavých případech zval vědce, kteří pod přísahou svědčili v Kongresu. Klimatická komise doporučuje Kongresu další potřebné kroky. V první fázi se týkají výzkumu, který je financován z rozpočtu vládních organizací. Důležitými problémy se obvykle zabývá více institucí — v případě globálního oteplování to jsou zejména Ministerstvo energetiky (Department of Energy), Ministerstvo obchodu a NASA. Tyto instituce na základě prostředků přidělených Kongresem vypisují svá výběrová řízení a fungují jako grantové agentury. Nezávislé výzkumy jsou prováděny nevládními organizacemi. Výzkum je obvykle uzavírán stručnou zprávou a sérií publikací. Jedním z nejlepších způsobů jak uzavřít projekt je sympozium, na němž jsou výsledky výzkumu podrobeny širší odborné diskusi. Účastníci sympozia se pak dohodnou na závěrech, které podepíší a shrnou do kolonky "executive summary" nebo prostě "závěry". V případě, že výsledky sympozia jsou skutečně závažné, svolává zadávající organizace tiskovou besedu. K té je pro zvídavé či nepřítomné novináře vydávána tisková zpráva. Novináři zabývající se vědou jsou stejně dotěrní a nepříjemní jako jejich kolegové pátrající v soukromém životě politiků. Ani oni svým informátorům příliš nevěří. Jsou totiž profesionálové.

8. 10. 1993 vydalo Ministerstvo obchodu USA tiskovou zprávu Národní oceánické a atmosférické administrace (NOAA) založenou na výsledcích sympozia o změnách denních a nočních teplot. Sympozium se konalo 27. - 30. září 1993 v Colege Park v Marylandu (účastnil se ho R. Brázdil). Tisková zpráva přináší tyto důležité údaje:

  • Od r. 1950 pozorujeme malé, ale soustavné oteplování, které se projevuje vzrůstem nočních nebo ranních teplot, přičemž denní teploty se nemění. Celkově se snižuje rozmezí minimálních a maximálních teplot.
  • V některých částech světa - např. ve východní části Severní Ameriky, jižní Indii, Oceánii a v některých oblastech Evropy pozorujeme i malý vzrůst denních teplot.
  • V Severní Americe, Evropě a Austrálii pozorujeme zvýšenou oblačnost.
  • Celkové změny teploty, a tedy i míra globálního oteplení jsou podstatně nižší, než předvídaly klimatické modely.
  • Současné klimatické změny jsou pravděpodobně řízeny dvěma protichůdnými procesy - emisemi síry, které způsobují celkové ochlazení, a oteplujícími účinky oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Celý klimatický systém pravděpodobně funguje tak, že opar, smog a vyšší oblačnost ve dne zabraňují části sluneční energie dosáhnout zemský povrch a tím se celý systém ochlazuje. Ochlazení nepozorujeme, protože díky skleníkovému efektu se teploty vyrovnávají. Naproti tomu v noci brání mraky a smog vyzařování energie z povrchu Země a systém se otepluje.
  • Oteplování i ochlazování je silně nerovnoměrné a různým způsobem zasáhne různé části zemského povrchu.

NOAA Press Release, 12 October 1993, T. Karl et al.: Global Warming reassessed)

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Roboti z laboratoře: malí, ale šikovní

Roboti z laboratoře: malí, ale šikovní

Ondřej Vrtiška  |  6. 12. 2021
Jak dopravit lék na přesné místo v organismu a uvolňovat ho v takovém množství, aby pomáhal bojovat s nemocí a nezatěžoval zbytečně tělo...
České objevy v jeskyni Sulfur

České objevy v jeskyni Sulfur uzamčeno

Marek Audy  |  6. 12. 2021
Zapáchající sirovodík se nedýchá zrovna nejlépe. Je tu horko. Shora na nás prší kyselina sírová nebo rovnou sněží síra. Po pár hodinách v...
Olomoucké výrečkobraní

Olomoucké výrečkobraní uzamčeno

Tomáš Grim  |  6. 12. 2021
Četba je zpravidla bezpečný koníček. Až do chvíle, než se jejím prostřednictvím stanete osobně aktéry detektivního příběhu. Pak vám v žilách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné