Aktuální číslo:

2021/6

Téma měsíce:

Fluor

Opravený pohled na globální oteplení

 |  5. 1. 1994
 |  Vesmír 73, 53, 1994/1

Americký kongres má svou zvláštní komisi, která se zabývá klimatickými změnami. Dlouhá léta jí předsedal dnešní americký viceprezident Al Gore, který soustavně objížděl vědecké instituce a účastnil se důležitých seminářů. V naléhavých případech zval vědce, kteří pod přísahou svědčili v Kongresu. Klimatická komise doporučuje Kongresu další potřebné kroky. V první fázi se týkají výzkumu, který je financován z rozpočtu vládních organizací. Důležitými problémy se obvykle zabývá více institucí — v případě globálního oteplování to jsou zejména Ministerstvo energetiky (Department of Energy), Ministerstvo obchodu a NASA. Tyto instituce na základě prostředků přidělených Kongresem vypisují svá výběrová řízení a fungují jako grantové agentury. Nezávislé výzkumy jsou prováděny nevládními organizacemi. Výzkum je obvykle uzavírán stručnou zprávou a sérií publikací. Jedním z nejlepších způsobů jak uzavřít projekt je sympozium, na němž jsou výsledky výzkumu podrobeny širší odborné diskusi. Účastníci sympozia se pak dohodnou na závěrech, které podepíší a shrnou do kolonky "executive summary" nebo prostě "závěry". V případě, že výsledky sympozia jsou skutečně závažné, svolává zadávající organizace tiskovou besedu. K té je pro zvídavé či nepřítomné novináře vydávána tisková zpráva. Novináři zabývající se vědou jsou stejně dotěrní a nepříjemní jako jejich kolegové pátrající v soukromém životě politiků. Ani oni svým informátorům příliš nevěří. Jsou totiž profesionálové.

8. 10. 1993 vydalo Ministerstvo obchodu USA tiskovou zprávu Národní oceánické a atmosférické administrace (NOAA) založenou na výsledcích sympozia o změnách denních a nočních teplot. Sympozium se konalo 27. - 30. září 1993 v Colege Park v Marylandu (účastnil se ho R. Brázdil). Tisková zpráva přináší tyto důležité údaje:

  • Od r. 1950 pozorujeme malé, ale soustavné oteplování, které se projevuje vzrůstem nočních nebo ranních teplot, přičemž denní teploty se nemění. Celkově se snižuje rozmezí minimálních a maximálních teplot.
  • V některých částech světa - např. ve východní části Severní Ameriky, jižní Indii, Oceánii a v některých oblastech Evropy pozorujeme i malý vzrůst denních teplot.
  • V Severní Americe, Evropě a Austrálii pozorujeme zvýšenou oblačnost.
  • Celkové změny teploty, a tedy i míra globálního oteplení jsou podstatně nižší, než předvídaly klimatické modely.
  • Současné klimatické změny jsou pravděpodobně řízeny dvěma protichůdnými procesy - emisemi síry, které způsobují celkové ochlazení, a oteplujícími účinky oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Celý klimatický systém pravděpodobně funguje tak, že opar, smog a vyšší oblačnost ve dne zabraňují části sluneční energie dosáhnout zemský povrch a tím se celý systém ochlazuje. Ochlazení nepozorujeme, protože díky skleníkovému efektu se teploty vyrovnávají. Naproti tomu v noci brání mraky a smog vyzařování energie z povrchu Země a systém se otepluje.
  • Oteplování i ochlazování je silně nerovnoměrné a různým způsobem zasáhne různé části zemského povrchu.

NOAA Press Release, 12 October 1993, T. Karl et al.: Global Warming reassessed)

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Havlův Vesmír

Havlův Vesmír

Ivan Boháček  |  31. 5. 2021
Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…
35 let s HIV

35 let s HIV

Eva Bobůrková  |  31. 5. 2021
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...
Fluor v organických sloučeninách

Fluor v organických sloučeninách

Jaroslav Kvíčala  |  31. 5. 2021
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné