Vesmír: 1871/8

datum vydání: 24. 7. 1871

Hlavní články

Fysiologie hladu.

Hlad je klíčem, jímž otvírá se nekonečná řada svízelů a útrap, které kdy člověka k vrcholi zoufalosti dohnati mohly. Hůzyplné scény z poslední...

Medvědí ostrov.

Četné výpravy do polárních končin severních podnikané podaly nám v poslední době alespoň povšechný obraz tamějších poměrů povrchu zemského, který...

Papoušek a zeměpisné jeho rozšíření na povrchu zemském.

Zeměpisné rozšíření jednotlivých druhů tvorstva na povrchu zemském stalo se terpvé v poslední době předmětem rozsáhlých výskumů a pozorování...

Nad knihou

Literatura

Antikvární přírodnické a lékařské spisy ve snížených cenách Billroth Th., Ueber eine Art der Bindegewebs-Metamorphose der Muskel- und...

Aktuality

Různé zprávy.

Polytechnická výstava v Moskvě. Císařská společnost pro pěstování a šíření věd přírodních v Moskvě uspořádá velikolepou výstavu za tím účelem, aby...