Vesmír: 1871/7

datum vydání: 14. 7. 1871

Hlavní články

Ze světa drobnohledného.

(Pokračování z Vesmíru 1, 45, 1871/6) Již v 17. století genialní Vlach Redi pokusil se prvně dokázati, že "generatio aeguivoca" v mnohých...

Stavby bobrů a jejich vliv na poměry pobřežní vůbec a Severní Ameriky zlváště.

Nynější podoba i poměry povrchu naší zeměkoule jsou výsledkem nejrozmanitějších přeměn, jimž tato od věků byla podrobena. Ku stavbě i k občasnému...

Nad knihou

Literatura

Anatomie: Henle J., Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen B. 1. Abth. 3. Handbuch der Muskeliebre d. Menschen 2. Aufl. Braunschweig....

Jazykový koutek

Výprava v ledové končiny na severu.

(Pokračování. Vesmír 1, 50, 1871/6) Zvláštní výminkou v řadě nešťastných výprav polárních bylo tehdy přezimování několika plavců, kteří při lovu...

Aktuality

Různé zprávy.

Mezinárodní sjezd pěstovatelů antropologie a pradějin vzdělanosti a osvěty odbývati se bude letos v Bologni od 1. do 8. října. Na denním pořádku je...