Vesmír: 1871/6

datum vydání: 3. 7. 1871

Hlavní články

Ze světa drobnohledného.

Pomocí drobnohledu stal se člověk tvůrcem: vykouzlil z ničeho život a dal ho mrtvé druhdy hmotě. Slova tato pronesl jedenkrát Purkyně ve svých...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

(Dodatek z Vesmíru 1, 37, 1871/5) Nyní zbývá nám ještě promluviti o zachování rostliných otisků zkamenělých. Dle dosavádní zkušenosti lze tu...

Výprava v ledové končiny na severu.

V době poslední co rok vyskytují se velikolepé výpravy, za účelem ryze vědeckým ku střádání hvězdářských a povětrních pozorování i ku proskoumání...

Aktuality

Různé zprávy.

Výroba umělých kamenů. Úspěch, jakého vyrábění kamenů v nepřednější toho druhu továrně v East-Greenwich (v Anglii) dosáhlo, vzbudil v posledním...