Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Různé zprávy.

 |  Vesmír 1, 58, 1871/7

 • Mezinárodní sjezd pěstovatelů antropologie a pradějin vzdělanosti a osvěty odbývati se bude letos v Bologni od 1. do 8. října. Na denním pořádku je mimo jiné rozhovor o nejnovějších výsledcích kraniologického určení národů italských, dále, zpráva obšírná o stavbách staroitalských na jehlách, přednáška o kamenné době Italie, výsledek měření pobřežních výšin italských a rozprava o památkách naznačujících přechod doby bronzové v dobu povšechného seznání a upotřebení železa.
 • Z přírodovědecké výpravy v Peru navrátil se právě do Hamburku Dr. Abendroth. Bohatý materiál, zvláště vzácné sbírky obojživelníků amerických, které po dva a půl roků pilně strádal, popíše cestovatel v obšírném spisu, jejž vydá nákladem svým drážďanská společnost pro pěstování zeměpisu.
 • 300letá památka narození velikého hvězdáře Keplera oslavena bude letos na mnohých místech velmi skvěle. (Kepler narodil se 21. prosince 1571.)
 • K pozorování úplného zatmění slunce v prosinci letošního roku činí se juž nyní ve hvězdářských společnostech londýnských velmi rozsáhlé přípravy.
 • Blíže Tuchoměřic zdařilo ze na sklonku měsíce minulého lapiti živého supa bradatého, dravce v Čechách velmi vzácného. Je to samice neobyčejné velikosti, jejíž rozepjatá křídla měří čtyři a půl lokte. - Nedávno byl také samec v Čechách postřelen a později chycen.
 • Šlesvicko-holštýnský konservator starožitností prof. Handelmann sděluje "H. N.", že na ostrově Fehrmarnském objeveny byly staré sluje, které druhdy za obydlí lidská sloužily. Nalezeno v nich množství kostí všeho druhů, nejvíce hnátů zvířecích podél rozštěpených; dále nástroje kamenné, střepy nádob hliněných a t. d. V pozadí slují stály zachovalé dosud trámy dubnové, slouživší bezpochyby obyvatelům její za lůžka a sedadla.
 • O Livingstonovi, který již plných pět let mešká na vědeckých výskumech v vnitru Afriky, došly prostřednictvím cestovatele dr. Kirka velmi uspokojivé zprávy, dle nichž Livingston prý letos z výprav svých zpět se navrátí.
 • Davis v Americe zřídil velmi praktické vozové lednice, jež slouží hlavně k dopravě čerstvého masa za parných dnů do dalekých krajin. Při zkoušce vezl Davis maso a zeliny několik dní cesty a odevzdal vše na vykázané mu místo zcela čerstvé a neporušené. Zřízení podobných dopravných lednic je prý velmi laciné, a doufáme, že záhy u nás také se ujme.
 • Ku statistice humbugu. Kterak si v Americe humbug v lékařství přístup do kapes lehkověrných lidí klestí patrno opět z nejnovějšího, telegrafem do Evropy poslaného výmyslu. Vyslanec spojených obcí amerických v Ecuadoru p. E. Ranisay Wing zaslal prý vládě své bezpečnou zprávu o novém léčení rakoviny pomocí jedovaté rostliny Cunderanga. Jistá žena chtíc muže svého trpícího rakovinou otráviti, podala mu odvar kůry jedovatého onoho stromu a hle - k její největšímu údivu, muž na místě aby zemřel - uzdravil se v krátkém čase úplně, tak že i po ohledání lékařském rakovina beze stopy zmizela.
 • Dle nejnovějších zpráv stihla prý velká pohroma ostrovy Bandaské, kdež zvláště pěstují ořechy a květ muškátový. Následkem toho, že letošní sklizeň, za kterouž by nejméně 10,000.000 zl. se bylo stržilo, zničena je, zdraží se zboží toto v krátkem čase ohromně. Na případ tento zvláště upozorňujeme.
 • V Nové Granadě objevena byla rostlina Coriarda thymifolia, chovající v cévstvu svém velkou hojnost zvláštní černé šťávy, která bez všeliké další přípravy výborně slouží ku psaní. Vedle toho má šťáva tato i jiné výhody, na př., že nemění barvy aniž kazí péra ocelová, takže rozšířením její zajisté dosavádní vyroba ingoustu valně se zmenší. O pěstování rostliny této v Evropě postarala se vláda španělská.
 • Jedovatý med. Včely na Kavkaze a na asiatských březích černého moře přinášejí hojné množství medu ale jedovatého. Staří Řekové znali jej dobře a Xenophon vypravuje ve své "Anabasis", že na znamenitém zpátečním pochodu svém z Asie mnoho vojínů tímto medem ztratil. Med tento dělají včely z květů černomořských růži (Azalen pontica), jichž je přes 40 druhů a jež v několika barvách kvetou. Naši zimu vydrží černomořská růže lehce, jen když se kořen dobře pokryje. Listí její jest krásné a vonné, chuti trochu hořké, záhubné však zvláště pro ovce kozy.
 • Umrtí. V Paříži zemřel 17. června výtečný lučebník Payen, prof. na "Conservatoire des arts et métiers" tamtéž, člen akademie a na slovo vzatý spisovatel i badatel. - V Cortaillodu v Cantonu Neunburgském zemřel m m. jeden z nejvýtečnějších spisovatelů v oboru průmyslu a hospodářství španělského prof. Don Ramon de Sarga. - V Berlíně zemřel m. . dr. Schacht, věhlasný spisovatel ve vědě farmakologické. - Minulého týhodne zemřel ve Štra-burce znamenitý oční lékař a spisovatel lékařský dr. prof. Stöber.
 • OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
  RUBRIKA: Aktuality

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

  Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

  Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
  (Ne)umělá sladidla

  (Ne)umělá sladidla uzamčeno

  Adam Obr  |  3. 6. 2024
  Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
  Příběhy řasových éček

  Příběhy řasových éček

  Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
  Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...