Aktuální číslo:

2019/6

Téma měsíce:

Výboj

Různé zprávy.

 |  Vesmír 1, 58, 1871/7

 • Mezinárodní sjezd pěstovatelů antropologie a pradějin vzdělanosti a osvěty odbývati se bude letos v Bologni od 1. do 8. října. Na denním pořádku je mimo jiné rozhovor o nejnovějších výsledcích kraniologického určení národů italských, dále, zpráva obšírná o stavbách staroitalských na jehlách, přednáška o kamenné době Italie, výsledek měření pobřežních výšin italských a rozprava o památkách naznačujících přechod doby bronzové v dobu povšechného seznání a upotřebení železa.
 • Z přírodovědecké výpravy v Peru navrátil se právě do Hamburku Dr. Abendroth. Bohatý materiál, zvláště vzácné sbírky obojživelníků amerických, které po dva a půl roků pilně strádal, popíše cestovatel v obšírném spisu, jejž vydá nákladem svým drážďanská společnost pro pěstování zeměpisu.
 • 300letá památka narození velikého hvězdáře Keplera oslavena bude letos na mnohých místech velmi skvěle. (Kepler narodil se 21. prosince 1571.)
 • K pozorování úplného zatmění slunce v prosinci letošního roku činí se juž nyní ve hvězdářských společnostech londýnských velmi rozsáhlé přípravy.
 • Blíže Tuchoměřic zdařilo ze na sklonku měsíce minulého lapiti živého supa bradatého, dravce v Čechách velmi vzácného. Je to samice neobyčejné velikosti, jejíž rozepjatá křídla měří čtyři a půl lokte. - Nedávno byl také samec v Čechách postřelen a později chycen.
 • Šlesvicko-holštýnský konservator starožitností prof. Handelmann sděluje "H. N.", že na ostrově Fehrmarnském objeveny byly staré sluje, které druhdy za obydlí lidská sloužily. Nalezeno v nich množství kostí všeho druhů, nejvíce hnátů zvířecích podél rozštěpených; dále nástroje kamenné, střepy nádob hliněných a t. d. V pozadí slují stály zachovalé dosud trámy dubnové, slouživší bezpochyby obyvatelům její za lůžka a sedadla.
 • O Livingstonovi, který již plných pět let mešká na vědeckých výskumech v vnitru Afriky, došly prostřednictvím cestovatele dr. Kirka velmi uspokojivé zprávy, dle nichž Livingston prý letos z výprav svých zpět se navrátí.
 • Davis v Americe zřídil velmi praktické vozové lednice, jež slouží hlavně k dopravě čerstvého masa za parných dnů do dalekých krajin. Při zkoušce vezl Davis maso a zeliny několik dní cesty a odevzdal vše na vykázané mu místo zcela čerstvé a neporušené. Zřízení podobných dopravných lednic je prý velmi laciné, a doufáme, že záhy u nás také se ujme.
 • Ku statistice humbugu. Kterak si v Americe humbug v lékařství přístup do kapes lehkověrných lidí klestí patrno opět z nejnovějšího, telegrafem do Evropy poslaného výmyslu. Vyslanec spojených obcí amerických v Ecuadoru p. E. Ranisay Wing zaslal prý vládě své bezpečnou zprávu o novém léčení rakoviny pomocí jedovaté rostliny Cunderanga. Jistá žena chtíc muže svého trpícího rakovinou otráviti, podala mu odvar kůry jedovatého onoho stromu a hle - k její největšímu údivu, muž na místě aby zemřel - uzdravil se v krátkém čase úplně, tak že i po ohledání lékařském rakovina beze stopy zmizela.
 • Dle nejnovějších zpráv stihla prý velká pohroma ostrovy Bandaské, kdež zvláště pěstují ořechy a květ muškátový. Následkem toho, že letošní sklizeň, za kterouž by nejméně 10,000.000 zl. se bylo stržilo, zničena je, zdraží se zboží toto v krátkem čase ohromně. Na případ tento zvláště upozorňujeme.
 • V Nové Granadě objevena byla rostlina Coriarda thymifolia, chovající v cévstvu svém velkou hojnost zvláštní černé šťávy, která bez všeliké další přípravy výborně slouží ku psaní. Vedle toho má šťáva tato i jiné výhody, na př., že nemění barvy aniž kazí péra ocelová, takže rozšířením její zajisté dosavádní vyroba ingoustu valně se zmenší. O pěstování rostliny této v Evropě postarala se vláda španělská.
 • Jedovatý med. Včely na Kavkaze a na asiatských březích černého moře přinášejí hojné množství medu ale jedovatého. Staří Řekové znali jej dobře a Xenophon vypravuje ve své "Anabasis", že na znamenitém zpátečním pochodu svém z Asie mnoho vojínů tímto medem ztratil. Med tento dělají včely z květů černomořských růži (Azalen pontica), jichž je přes 40 druhů a jež v několika barvách kvetou. Naši zimu vydrží černomořská růže lehce, jen když se kořen dobře pokryje. Listí její jest krásné a vonné, chuti trochu hořké, záhubné však zvláště pro ovce kozy.
 • Umrtí. V Paříži zemřel 17. června výtečný lučebník Payen, prof. na "Conservatoire des arts et métiers" tamtéž, člen akademie a na slovo vzatý spisovatel i badatel. - V Cortaillodu v Cantonu Neunburgském zemřel m m. jeden z nejvýtečnějších spisovatelů v oboru průmyslu a hospodářství španělského prof. Don Ramon de Sarga. - V Berlíně zemřel m. . dr. Schacht, věhlasný spisovatel ve vědě farmakologické. - Minulého týhodne zemřel ve Štra-burce znamenitý oční lékař a spisovatel lékařský dr. prof. Stöber.
 • OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
  RUBRIKA: Aktuality

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

  Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

  Petr Brož  |  14. 6. 2019
  Když jednoho listopadového rána 1963 spatřila posádka rybářské lodě nedaleko Islandu stoupat nad horizontem černý kouř, domnívala se, že má co...
  Jak vosy dobývají svět

  Jak vosy dobývají svět uzamčeno

  Pavel Pipek  |  3. 6. 2019
  Vosy jsou pro lidi jedním z nejnenáviděnějších organismů. Zatímco v původním areálu výskytu je jejich špatná pověst nezasloužená, protože v něm...
  Hledá se blesk

  Hledá se blesk uzamčeno

  V chápání elektrických jevů jsme za uplynulých 250 let udělali obrovský pokrok. Úplnému porozumění ale stále vzdoruje záhadné chování obyčejných...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné