Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Stavby bobrů a jejich vliv na poměry pobřežní vůbec a Severní Ameriky zlváště.

 |  Vesmír 1, 57, 1871/7

Nynější podoba i poměry povrchu naší zeměkoule jsou výsledkem nejrozmanitějších přeměn, jimž tato od věků byla podrobena. Ku stavbě i k občasnému rozkladu vrstev její pracovali činitelé nejrůznější: žijící organismy, pravěké zvířectvo a rostlinstvo rovněž tak jako neruchomé prvky v rozmanitých sloučeninách zemin a nerostů. Ohromná ložiska a sloje uhelné jsou skladištěm dávné odumřelé květeny a celé daleké a šíré pásy pozemské představují mohutné katakomby oné fauny, která před tisíciletími v bezčetném množství předním byla representantem života zvířecího vůbec Na jich bedrách, na jich zkamenělých pancéřích hrdě kráčí potomstvo a smělá ruka člověka rozrývá rovy jejich a snáší z nich tělesné zbytky na pomníky časové slávy své. Berlín, tyto moderní Atheny na Sprévě, i pyšný Richmond v novém světě americkém jsou dílem podobným - velikolepé museum odvěkých bytostí. I velebný chrám sv. Barbovy na Horách Kutných rovněž je velebnou hrobkou vyhynulého života organického, sbudovanou z mrtvol bývalých živoků a rostlin drobnohledných Ano ještě více, téměř polovina Evropy, ba větší část pevniny na povrchu zemském představují nám jediný veliký hrob, v němž zpovolna ukládáno miliony a miliony bytostí ústrojných, živých i mrtvých. V mnohých místech, na př. v okolí berlínském, dosud žijí ve vlhké zemi a pohybují se ač zvolna přec během času dosti patrně, tak že uniknuvše z podzákladu zdí, celé domy a ulice dovedli pobořiti. A opět v místech jiných zachovaly ve zbytcích drobounkých těl svých původní látky živné a slouží obyvatelstvu co zeminy a hlína za pokrm a obživu.

A což vznikání nových ostrovů koralových uprostřed velikých moří? Zdaž nejsou tyto i za dnů našich zřejmým objevem života zvířecího, působícího bezprostředně na změnu viditelného povrchu zemského? Jen stavby bobrů důstojně druží se jim po boku a sice stavby v oněch místech, kde dosud bobr přirozenému pudu svému volně mohl hověti, kde nevytrhován hlukem společenského ruchu lidského žije v plné nezkalené divokosti své ve svobodných koloniích na mocných březích veletoků a jezer amerických.

Leč stavby tyto u porovnání s budováním ostrovů koralů přec valně se liší. Zde u těchto drobnohledných, pouhým okem skorem nevidomých živoků vládne pud; nasazování látek koralových je životním výkonem zvířete samého, bez něhož nelze si ani život koralů domysliti; zde děje se vše jako na drátkách, rozmnožováním rodiny množí se látka z těla jednotlivých členů její vymíšená a přibýváním této vzrůstá celý stonek, celý keř korálový a veškeré větve jeho zároveň. Koralový keř je mohutným, nehynoucím rodokmenem původu svého od prvých předků počínaje, kteří na dně mořském položili přední základ jeho, až k bezčetnému potomstvu, jehož neunavná stavba po tisíci a tisíci letech konečně z černých prohlubin oceanu prodrala se k povrchu hladiny na svit ohnivého slunce. Ani mocný proud vln, tato věčná, nezlomná, skáloborná síla nedovedla pobortit pevnou stavbu drobnohledných korálů. - A jaký rozdíl to ještě mezi stavbou bobrů!

Tito tvorové neunavní, tito pravzorové a učitelé vodního stavitelství kterak zakládají budovy své rozsáhlé podle přesně vyměřených plánů. Nikoliv pud, slepá, přirozeným zákonem řízená nutnost, nýbrž skutečný přehledný rozpočet, praktičnost a sděděná neb zkušeností nabytá přesvědčenost je vodítkem a pobudkou jejích při stavbách v pravdě monumentálních. -

Kdo poznal stavby bobrů v Čechách chovaných druhdy na pravěké Šumavě zajisté divem unešen přihlížel k smělým podnikům, které zvíře na zemi neobratné na vzdor poměrům nepříznivým pečlivě a opatrně provedlo. Leč co jsou hříčky proti stavbám bobrů v pralesích amerických, kam nedozněl nikdy hlahol zvuků lidských! Jako domky z karet stavěné ztrácí se v nekonečné pozadí proti mohutným obrovským pevnostem, náspům a vodovodům, kterými rozryl bobr v šírodáli pobřeží a rozhranní vodstva amerického. Tam v těch pralesích šumících věčně stejnozvuké melodie šelestem zelenající omladiny, listí a kvítí, i děsným praskostem tisíciletých velikánů odumírajících na potravu a prst potomstvu, tam v krajích těch příšerných a přec čarokrásných bořil bobr od prvých dnů života svého původní tvar, odvěký zevnějšek pokrovu zemského. Dalekosáhlými stavbami vedl řeky, vedl řeky, vedl mocné proudy v nové náhony a z údolí čarovných tvořil rybníky i spojoval tyto s vodstvem jiným níže položeným - slovem přepracoval místní polohu a zevnější poměry dle vlastní potřeby, k svému prospěchu a pohodlí.

Ne na sáhy, na míle a daleké, šíré míle měnila se krajina zpovolnými podzemními stavbami bobrů amerických. Cestovatelé vypravují nám skutečné báječné věci, a kdyby přísná věda teologická nebyla mocný vliv bobrů na topografickou polohu povrchu zemského zjistila, zajisté bychom ani ve snu takovému dalekosáhlému vlivu živoků nevěřili.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie

O autorovi

A. Kredner

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...