Aktuální číslo:

2019/12

Téma měsíce:

Odpady

Stavby bobrů a jejich vliv na poměry pobřežní vůbec a Severní Ameriky zlváště.

 |  Vesmír 1, 57, 1871/7

Nynější podoba i poměry povrchu naší zeměkoule jsou výsledkem nejrozmanitějších přeměn, jimž tato od věků byla podrobena. Ku stavbě i k občasnému rozkladu vrstev její pracovali činitelé nejrůznější: žijící organismy, pravěké zvířectvo a rostlinstvo rovněž tak jako neruchomé prvky v rozmanitých sloučeninách zemin a nerostů. Ohromná ložiska a sloje uhelné jsou skladištěm dávné odumřelé květeny a celé daleké a šíré pásy pozemské představují mohutné katakomby oné fauny, která před tisíciletími v bezčetném množství předním byla representantem života zvířecího vůbec Na jich bedrách, na jich zkamenělých pancéřích hrdě kráčí potomstvo a smělá ruka člověka rozrývá rovy jejich a snáší z nich tělesné zbytky na pomníky časové slávy své. Berlín, tyto moderní Atheny na Sprévě, i pyšný Richmond v novém světě americkém jsou dílem podobným - velikolepé museum odvěkých bytostí. I velebný chrám sv. Barbovy na Horách Kutných rovněž je velebnou hrobkou vyhynulého života organického, sbudovanou z mrtvol bývalých živoků a rostlin drobnohledných Ano ještě více, téměř polovina Evropy, ba větší část pevniny na povrchu zemském představují nám jediný veliký hrob, v němž zpovolna ukládáno miliony a miliony bytostí ústrojných, živých i mrtvých. V mnohých místech, na př. v okolí berlínském, dosud žijí ve vlhké zemi a pohybují se ač zvolna přec během času dosti patrně, tak že uniknuvše z podzákladu zdí, celé domy a ulice dovedli pobořiti. A opět v místech jiných zachovaly ve zbytcích drobounkých těl svých původní látky živné a slouží obyvatelstvu co zeminy a hlína za pokrm a obživu.

A což vznikání nových ostrovů koralových uprostřed velikých moří? Zdaž nejsou tyto i za dnů našich zřejmým objevem života zvířecího, působícího bezprostředně na změnu viditelného povrchu zemského? Jen stavby bobrů důstojně druží se jim po boku a sice stavby v oněch místech, kde dosud bobr přirozenému pudu svému volně mohl hověti, kde nevytrhován hlukem společenského ruchu lidského žije v plné nezkalené divokosti své ve svobodných koloniích na mocných březích veletoků a jezer amerických.

Leč stavby tyto u porovnání s budováním ostrovů koralů přec valně se liší. Zde u těchto drobnohledných, pouhým okem skorem nevidomých živoků vládne pud; nasazování látek koralových je životním výkonem zvířete samého, bez něhož nelze si ani život koralů domysliti; zde děje se vše jako na drátkách, rozmnožováním rodiny množí se látka z těla jednotlivých členů její vymíšená a přibýváním této vzrůstá celý stonek, celý keř korálový a veškeré větve jeho zároveň. Koralový keř je mohutným, nehynoucím rodokmenem původu svého od prvých předků počínaje, kteří na dně mořském položili přední základ jeho, až k bezčetnému potomstvu, jehož neunavná stavba po tisíci a tisíci letech konečně z černých prohlubin oceanu prodrala se k povrchu hladiny na svit ohnivého slunce. Ani mocný proud vln, tato věčná, nezlomná, skáloborná síla nedovedla pobortit pevnou stavbu drobnohledných korálů. - A jaký rozdíl to ještě mezi stavbou bobrů!

Tito tvorové neunavní, tito pravzorové a učitelé vodního stavitelství kterak zakládají budovy své rozsáhlé podle přesně vyměřených plánů. Nikoliv pud, slepá, přirozeným zákonem řízená nutnost, nýbrž skutečný přehledný rozpočet, praktičnost a sděděná neb zkušeností nabytá přesvědčenost je vodítkem a pobudkou jejích při stavbách v pravdě monumentálních. -

Kdo poznal stavby bobrů v Čechách chovaných druhdy na pravěké Šumavě zajisté divem unešen přihlížel k smělým podnikům, které zvíře na zemi neobratné na vzdor poměrům nepříznivým pečlivě a opatrně provedlo. Leč co jsou hříčky proti stavbám bobrů v pralesích amerických, kam nedozněl nikdy hlahol zvuků lidských! Jako domky z karet stavěné ztrácí se v nekonečné pozadí proti mohutným obrovským pevnostem, náspům a vodovodům, kterými rozryl bobr v šírodáli pobřeží a rozhranní vodstva amerického. Tam v těch pralesích šumících věčně stejnozvuké melodie šelestem zelenající omladiny, listí a kvítí, i děsným praskostem tisíciletých velikánů odumírajících na potravu a prst potomstvu, tam v krajích těch příšerných a přec čarokrásných bořil bobr od prvých dnů života svého původní tvar, odvěký zevnějšek pokrovu zemského. Dalekosáhlými stavbami vedl řeky, vedl řeky, vedl mocné proudy v nové náhony a z údolí čarovných tvořil rybníky i spojoval tyto s vodstvem jiným níže položeným - slovem přepracoval místní polohu a zevnější poměry dle vlastní potřeby, k svému prospěchu a pohodlí.

Ne na sáhy, na míle a daleké, šíré míle měnila se krajina zpovolnými podzemními stavbami bobrů amerických. Cestovatelé vypravují nám skutečné báječné věci, a kdyby přísná věda teologická nebyla mocný vliv bobrů na topografickou polohu povrchu zemského zjistila, zajisté bychom ani ve snu takovému dalekosáhlému vlivu živoků nevěřili.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie

O autorovi

A. Kredner

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné