Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Medvědí ostrov.

 |  Vesmír 1, 64, 1871/8

Četné výpravy do polárních končin severních podnikané podaly nám v poslední době alespoň povšechný obraz tamějších poměrů povrchu zemského, který do nedávna ještě považován byl za poušť věčného ledu, po němž jen v jistých dobách ročních proniknouti lze ku všelikým ostrovům souborně co Nová země a Špicberky mezi širším obecenstvem známých. Hlavně Švédové přičinili se za podniky loveckými proskoumati moře severní a objevily při tom mnohé dosud tajné stránky zeměpisné polohy pevnin polárních. Špicberky, nejzazší veliké souostroví na severu evropském rozkládající se na 80. stupni sev. šířky, bývaly obyčejným jejich cílem a nedbáno tudiž mnoho menších ostrůvků položených mezi Norvéžskem a Špicberky, poněvadž pro praktický a lovecký účel výprav jen skrovných poskytovaly výhod. Tak na př. pomíjen Medvědí ostrov až do r. 1865 bezvýminečně, jsa jen tytýž útulkem pobloudivších sem plavců švédských. Teprv Sieveri Tobiesen uznal za vhodné proskoumati ho důkladně, a podniknul za tím cílem zimní výpravu k jižnímu břehu "Medvědího ostrova" dne 6. srpna 1865, vytrvav tam se šesti soudruhy až do sklonku června roku nejblíže příštího. Domýšlelť se Tobiesen, že ostrov tento poměrně dosti rozsáhlý velmi dobře mohl by se obydliti švédskými rybáři a lovci, kteří by zde za dlouhé zimy honbami medvědů bílých, lišek a jiné zvěře, v letě pak pěstováním příhodných plodin obilných slušné výživy nalezli. Aby však dříve dokonale poznal všecky prospěchy i nehody, jež za delšího pobytu na osamělém ostrově u prostřed ledové spousty ker třeba prožíti a vytrpěti, odhodlal se s několika odvážnými společníky na vlastní pěsť stráviti tam celou zimu i část leta, kteréž ostatně juž od návštěv dřívějších více méně znal. Ovšem že růžové vyhlídky a naděje jeho touto cestou poněkud se schladily, leč nicméně dokázáno přec, že "ostrov Medvědí" dobře hodí se za sídlo kolonie rybářské či lovecké, kteráž by i jiným výpravám ku Špicberkům v čas potřeby velmi důležitých služeb mohla poskytovati.

Co do polohy zeměpisné nalezá se osamělý "Medvědí ostrovů asi u prostřed mezi Norvéžskem a Špicberky na 74. stupni sev. šířky, tedy v oněch končinách kde teplý proud golfický teče vedle opáčného studeného proudu polárního. Největší část ostrova tvoří vysočina ovroubená na jihu a na východě věncem hor as 1000-1200" vysokých, kteréž v letě bez sněhu zakrnělým křovím a nízkou horskou travinou jsou pokryty.

Úrodná půda obmezena je na menší pásy ostrova položené za závětřím hor, kdežto ostatní části poskytují obraz smutné pouště holého přívalem ker a dlouhotrvajícími mrazy rozrytého kamení, mezi nímž na četných místech vykopány jsou cisterny, obsahující dobrou sladkou vodu k pití. Rostlinstvo na "Medvědím ostrově" je v letě dosti bujné a v krátkém čase dvou měsíců lze se tam i dobré úrody obilní na mnohých místech nadíti. Na dvou místech, na severu totiž a pak na jihu rozkládají se zálivy přirozené, kteréž lodím poskytují bezpečný útulek. Zde také bývá hojnost ryb, a pověst vypravuje, že v řečených zálivech druhdy největší bylo rejdiště mrže, jež pronásledováni lovci švédskými nyní výše k severu do krajin neschůdných Špicberků se odstěhovali. Jinak je zvěře na "Medvědím ostrovu" ovšem poskrovnu, avšak sob zdomácněl by tam rovněž snadno a brzo jako v jiných místech polárních. Výdatnější je lov na lišky a medvědy, kteří sem velmi zhusta až od Špicberku a z Nové Země zavítají.

Podnebí na "Medvědím ostrovu" je poměrně mírné; ze spolehlivých pozorování Tobiesenových vysvítá, že průměrná teplota v září klesla na 0-8°, zima pak že kolísala v říjnu na dvou stupních, v listopadu na 4, v prosinci na 6, v lednu na 12, v únoru na 6, v obřeznu opět na 11, načež zpovolna se mírnila, a v červnu oteplilo se tak, že tam opět jaro počínalo. Celkem tudiž je u nás zima mnohem vyšší a krutější, avšak kratší. Tam ani v nejtužších mrazích nedostoupila na 25° nebo výše, jak se v Čechách letos několikrát objevila. Červenec je tak teplý a pro vzrůst rostlinný tak příznivý, že během nejkratší doby tam dozrávají plodiny obilní. Moře v okolí probřežním skorem za celou zimu nezamrzlo pevně, jsouc jen občas tenkou vrstvou ledovou pokryto, kterou pak proudy a přívaly ker od severu zase strhly. Tyto ledové spousty a poblízký polární proud studený jsou hlavní příčinou zimavého počasí, které větší část roku o 1° tepl. neb 1°-2° zimy na ostrově panuje. Tobiesen má však i přes tyto nepříznivé úkazy "Medvědí ostrov" za příhodnou stanici kolonisační a dle bezpečných zpráv učiní v ohledu tom nyní přiměřené návrhy vládě švédské, která, jak jsme juž v dřívějších číslech "Vesmíra" připomenuli, hodlá zaříditi trvalé osady také na Špicberkách

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geografie

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Člověk páchne *alkoholem

Člověk páchne *alkoholem audio

Jaroslav Petr  |  5. 8. 2018
Že pach lidského těla „vyrábějí“ bakterie, se ví už relativně dlouho. Některé mechanismy tohoto procesu jsou ale dosud stále tajemstvím. Britští...
Do světa a zase zpět

Do světa a zase zpět

Eva Bobůrková  |  31. 7. 2018
Mladý lékař Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě...
Zahalená Venuše

Zahalená Venuše uzamčeno

Jan Veselý  |  16. 7. 2018
Snímky pořízené ve viditelném a infračerveném oboru kamerou VIRTIS sondy Venus Express zachycují pozoruhodná oblaka v nejvyšších vrstvách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné