mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Geografie

Česká flóra: nový online projekt České botanické společnosti

Česká flóra: nový online projekt České botanické společnosti

Česká botanická společnost zřídila projekt Česká flóra na mezinárodním portálu iNaturalist. Profesionální i amatérští botanici zde mohou sdílet...

Čeští mořeplavci

Ladislav Machala | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 541, 2023/10

ad Vesmír 102, 400, 2023/7 Je jasné, že na omezeném prostoru článku není možné uvést, jak ostatně sama autorka píše, všechny „další příklady...

Česká geografická data volně přístupná

Ondřej Vrtiška | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 470, 2023/9

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) postupně zpřístupňuje geografická data, která spravuje. A k 1. červenci 2023 zpřístupnil na základě...

Dlouhá cesta družicových snímků

Dlouhá cesta družicových snímků komerce

Jan Souček | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 430, 2023/7

S družicovými snímky se obvykle setkáváme při prohlížení map na internetu a pozorní čtenáři Vesmíru již také vědí o jejich využití v geologii,...

Živý atlas světa

Živý atlas světa komerce

Jan Souček | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 102, 2023/2

Jedním z aspektů globalizace je urychlené šíření znalostí. Snazší kontakty mezi lidmi umožňují lépe sdílet informace – a tedy i zkušenosti a...

SuperGPS

Ivan Boháček | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 9, 2023/1

Globální satelitní navigační systémy jsou založeny na tom, že konstelace satelitů vysílá signál k zařízením, jakými jsou např. mobilní telefony, a...

Konec jezera Neziderského

Konec jezera Neziderského

Marek Janáč | 5. 12. 2022 | Vesmír 101, 783, 2022/12

1892: Jezero Neziderské, které již několikráte, posledně v letech 60tých, úplně vyschlo, pozbylo v posledních dvou letech opět polovici své vody,...

Proměny ašské krajiny

Proměny ašské krajiny

Ondřej Vrtiška | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 662, 2022/11

Sp olečným úsilím českých a německých přírodovědců vznikla interaktivní webová prezentace (https://landschaftimwandel.de), která pohledem několika...

Stromy, kronikáři přírodních katastrof

Stromy, kronikáři přírodních katastrof uzamčeno

Karel Šilhán | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 705, 2022/11

Přírodní katastrofy, jako jsou povodně, sesuvy nebo sněhové laviny, trápí lidstvo po celou dobu jeho existence. Znalost minulých katastrof je...

Jak počítače hledají soby nebo bazény

Jak počítače hledají soby nebo bazény komerce

Jan Souček | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 708, 2022/11

Na jednom z prvních cvičení z geografických informačních systémů, které jsem před lety na vysoké škole navštívil, jsme řešili úlohu, která se...