i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

„Nové hvězdy“ na obloze

 |  11. 11. 2019
 |  Vesmír 98, 624, 2019/11
 |  Téma: Ceny Neuron

„Nové hvězdy“ narušují zdánlivou neměnnost hvězdné oblohy. Jejich zkoumání fascinuje lidstvo odnepaměti, ale teprve v posledním století jsme výrazně pokročili v porozumění těmto vesmírným výbuchům. Rychlost našeho poznání dramaticky vzrostla v posledních letech díky datům z automatických přehlídek oblohy. Dnes víme, že astronomická vzplanutí patří k nejenergičtějším procesům ve vesmíru a že značná část chemických prvků těžších než uhlík vznikla při různých výbuších hvězd.

Astronomické tranzienty jsou neopakující se zjasnění, která astronomové objevují opakovaným snímkováním stejného místa oblohy. Tato vzplanutí mohou trvat několik mikrosekund, ale také několik let. Některá z nich mohou být za vhodných podmínek viditelná i pouhým okem. Jedním z prvních záznamů astronomického vzplanutí je „nová hvězda“ objevená čínskými astronomy v roce 1054. Zbytek po výbuchu této supernovy dnes pozorujeme jako Krabí mlhovinu, v jejímž středu se nachází rychle rotující neutronová hvězda pozorovatelná na rádiových vlnách jako pulzar. Mezi další známé supernovy patří Tychonova supernova z roku 1572 a Keplerova supernova z roku 1604. Kromě supernov rozeznáváme ještě „obyčejné“ novy, kterým říkáme klasické, trpasličí novy a spoustu dalších typů a podtypů astronomických tranzientů. Obr. 5 ukazuje hlavní typy astronomických tranzientů v závislosti na délce jejich trvání a maximální svítivosti.

Energetické astronomické výbuchy silně ovlivňují tvorbu hvězd v galaxiích a chemický vývoj vesmíru. Obr. 2 ukazuje periodickou tabulku prvků, kde jsou zaznačené hlavní způsoby jejich vzniku. Víme, že při velkém třesku vznikl převážně vodík a helium, ale většina těžších prvků vznikla až ve hvězdách a v jejich výbuších.

Druhy astronomických tranzientů

Z pozorování výbuchů a dalších indicií se podařilo astronomům sestavit fyzikální modely jejich chování. Ve většině případů je zdrojem energie pro výbuchy buď potenciální energie uvolněná pádem látky v gravitačním poli, přičemž specifické množství energie při pádu z dostatečně velké vzdálenosti je dáno známým vztahem GM/R, nebo termonukleární reakce, které dokážou uvolnit až 8 MeV na jeden baryon. V krátkosti se podíváme na fyzikální procesy zodpovědné za různé druhy výbuchů.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Ceny Neuron
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Astronomie a kosmologie

O autorovi

Ondřej Pejcha

Doc. Ondřej Pejcha, Ph.D., (*1984) absolvoval MFF UK v roce 2008. Na Ohijské státní univerzitě obhájil v roce 2013 doktorát. Následně získal postdoktorská stipendia NASA Hubble a Lyman Spitzer Jr. a čtyři roky působil na Princetonské univerzitě. V roce 2018 získal grant ERC na téma „Catastrophic Interactions of Binary Stars and the Associated Transients“. O rok později obdržel Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika.
Pejcha Ondřej

Další články k tématu

Zabití ekonomikou

„Silná ekonomika vám může zlomit srdce,“ napsal v roce 2007 americký ekonom Christopher Ruhm. [1] Narážel tím na dobře zdokumentovaný paradox...

Černí pasažéři: přehlížená invaze hubuzamčeno

Před více než 100 tisíci lety se moderní člověk začal šířit z Afriky do všech koutů světa. Migrace a cestování se od té chvíle staly jedněmi z...

Chvála pozitivní zpětné vazby

Ústředním tématem letního dvojčísla Vesmíru byla zpětná vazba. Nemohli jsme se věnovat zdaleka všem oblastem, v nichž hraje nějakou roli; mimo...

Nahoře, dole: polarita v rostlinné biologii

Každé malé dítě ví, že rostliny mají stonek či kmen s větvemi, listy a květy, které rostou vzhůru, a pod zemí kořeny rostoucí naopak směrem dolů....

Kde začíná a končí nádor?uzamčeno

Rakovina je velmi široký pojem, pod kterým se skrývá velké množství onemocnění s podobnou charakteristikou. Stejně tak samotný tumor netvoří pouze...

Zdvojení genomu jako evoluční příležitostuzamčeno

Mutace jsou „palivem“ evoluce – vytvářejí genetickou variabilitu, z níž pak může selekce vybírat vhodné kombinace alel, což vede například k novým...

Slavné kombinatorické problémy a počítačové důkazyuzamčeno

Představme si tři sousedy žijící ve třech domech. Každý z nich by rád připojil svůj dům ke zdroji vody, plynu a elektřiny, ale nikdo nechce, aby...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...