Pouzar Miloslav

Prof. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., (*1973) vystudoval Fakultu chemickotechnologickou na Univerzitě Pardubice. Zde se nyní v Ústavu environmentálního a chemického inženýrství zabývá zejména nedestruktivní prvkovou analýzou pevných vzorků a ekotoxikologií nanomateriálů a přednáší toxikologii. Popularizaci historie toxikologie se věnuje i ve volném čase. Je autorem knihy Kalich hořkosti.

Počet článků: 11

Čím více éček, tím méně důvěryuzamčeno

3. 6. 2024  |  Vesmír 103, 352, 2024/6
Na zdravotní nezávadnost potravinářských aditiv jsou kladeny přísné nároky. Postoj zákazníků k nim je však téměř stejně negativní jako k...
 

Jedy divokých národů

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 62, 2021/1
1871: Kdybychom se tázali některého lučebníka, zdaž při nynějším pokroku vědy vyskytují se ještě jedy nějaké, které by v pracovně lučebnické a pod...
 

Nenechávejte maličkých louhovati v lihu

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 699, 2020/12
Rizika konzumace alkoholu v těhotenství pro zdraví dítěte jsou značná. Při opakované či vysoké jednorázové expozici u něj může dojít k rozvoji...
 

Franklin a olovouzamčeno

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 618, 2019/11
Nullius in verba, na ničí slova nepřísahej, toto heslo, které lze chápat i jako tvrzení autorit ověř experimentem, nese erb britské Královské...
 

Mozek na steroidech

12. 9. 2019
Žijeme v informační společnosti a chléb svůj vezdejší dobýváme v prostředí postindustriální ekonomiky. V důsledku toho dnes o uplatnění člověka...
 

Když hliník tropí hloupostiuzamčeno

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 240, 2019/4
Diskuse ohledně míry toxicity hliníkových adjuvans v očkovacích látkách je dosti bouřlivá. Pokud však analýza jejich zdravotních rizik vychází...
 

Bratranci novičoku a jejich bezejmenné obětiuzamčeno

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 528, 2018/9
Když je látkou na bázi organofosfátů otráven bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera Julija, stane se to hlavním tématem sdělovacích...
 

Kdo chce glyfosát bít, nějakou studii si najde

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 92, 2017/2
Oblíbený zemědělci, lesníky a zahradníky, nenáviděný environmentalisty a výživovými poradci – to je glyfosát, herbicid, jehož hospodářský přínos a...
 

O tuhém kořínku zhýralého mystikauzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 658, 2016/11
Oddělit pravdu od mýtů v Rasputinově příběhu vždy bylo, je a bude nemožné. Nicméně pokusme se poodhalit tajemství jeho smrti z pohledu dnešní...
 

Krutá smrt sluhy mnoha pánů

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 292, 2016/5
Dne 1. listopadu 2006 byl v Barnet General Hospital v severním Londýně přijat k ošetření třiačtyřicetiletý muž. Trpěl akutními zažívacími problémy....
 

Následky filmové slávy šestimocného chromu

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 482, 2007/8
V květnu 2006 oznámil odborný americký časopis Journal of Occupational and Environmental Medicine stažení článku čínských autorů J. Zhanga a S. Li...