Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Následky filmové slávy šestimocného chromu

Silné emoce a sumy peněz
 |  9. 8. 2007
 |  Vesmír 86, 482, 2007/8

V květnu 2006 oznámil odborný americký časopis Journal of Occupational and Environmental Medicine stažení článku čínských autorů J. Zhanga a S. Li z roku 1997. Podle vyjádření redakce bylo důvodem k tak razantnímu kroku podezření, že se na přípravě uvedeného textu mohly finančně či intelektuálně podílet osoby, o jejichž existenci a zájmech nebylo v průběhu redakčního řízení představitelům časopisu nic známo. Jinými slovy že autoři nehráli s časopisem zcela otevřenou hru. V oznámení redakce se také výslovně uvádí, že neexistují žádné důkazy o účelovém zkreslení vědeckých dat či jiném podobném vědeckém podvodu a že obsah a závěry jmenovaného článku není třeba přehodnocovat. Aspoň to. V opačném případě by se totiž jeden z autorů publikace ocitl v pozici popleteného krále z Pyšné princezny, který odvolával, co už odvolal. Stažený článek byl takovým „remakem“ Zhangova textu z roku 1987, který se zabýval tím, jak zvýšený obsah šestimocného chromu v pitné vodě ovlivnil zdraví obyvatel města Jinzhou v severovýchodní Číně. Novější verze se od té starší liší jen v zanedbatelných detailech, a to v jazyku a pointě. Zatímco první čínsky psané vydání končí z pohledu lidí pijících kontaminovanou vodu v Jinzhou poměrně špatně, neboť autor konstatuje, že v důsledku toxického účinku šestimocného chromu mají statisticky významně větší šanci zemřít na rakovinu (zejména žaludku) než zbytek čínské populace, končí pozdější anglicky psaná verze mnohem optimističtěji. Že by se snad náklonnost Američanů k happyendům promítala i do vědeckého publikování? Svým způsobem ano, i když je to celé trochu složitější.

Spor v Hinkley

Zhangova práce z roku 1987 sehrála klíčovou roli ve sporu obyvatel kalifornského městečka Hinkley s energetickým gigantem PG&E. V tomto starém případě, který byl r. 2000 znova rozvířen filmem Erin Brockovich (s Julií Robertsovou v hlavní roli) a vzbudil nemalou pozornost veřejnosti v mnoha zemích světa, šlo také o kontaminaci studní šestimocným chromem. Firma PG&E byla v roce 1996 nucena přiznat obyvatelům Hinkley 333 milionů dolarů jako odškodné za to, že v důsledku neodpovědného nakládání s odpadními vodami způsobila silné znečištění tamních zdrojů pitné vody. V souvislosti s tím pak byli mnozí lidé v daném regionu vystaveni dlouhodobým účinkům toxických dávek šestimocného chromu, a tím bylo vážně poškozeno jejich zdraví. Zásadní význam čínsky psané publikace byl v tom, že v době procesu neexistovala žádná další relevantní studie, která by se zabývala chronickými účinky šestimocného chromu v pitné vodě na zdraví člověka. Šlo tedy (a vlastně stále jde) o publikaci za miliony dolarů a její kurz stále stoupá, neboť obyvatelé Hinkley nejsou jediní, kteří by chtěli na PG&E vysoudit nějaký ten dolar, a PG&E není jediná firma, která má na svědomí kontaminaci zdrojů pitné vody šestimocným chromem. Navíc je tu problém norem. Každý mikrogram na litr, o který se podaří zvýšit povolenou koncentraci chromu v pitné vodě, znamená značné úspory z pohledu znečišťovatelů. No a tady někde je třeba hledat důvod k vzniku druhé verze Zhangovy práce – té s optimističtějším koncem.

Přepracovaná verze

Představitelé konzultační firmy ChemRisk, která zpracovávala podklady pro právníky PG&E, zkontaktovali v roce 1997 J. Zhanga a najali ho jako experta na problematiku epidemiologie, kontaminace podzemních vod a zdravotní účinky chromu. Jeho jménem, avšak pravděpodobně bez jeho souhlasu pak nabídli zaměstnanci ChemRisku dvěma významným odborným časopisům přepracovanou verzi původní studie. Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM) tuto práci, jež popírala původní výsledky svědčící o karcinogenitě šestimocného chromu v pitné vodě, přijal a otiskl. Verze z roku 1997 se pak stala důležitým důkazem pro právníky PG&E, kteří po uvedení filmu Erin Brockovich do kin čelili množícím se požadavkům na odškodné. A nejen to. D. J. Paustenbachovi, prezidentu firmy ChemRisk, tato verze posloužila k bezprecedentnímu ovlivnění procesu tvorby kalifornské normy pro obsah chromu v pitné vodě. Zúčastnil se r. 2001 shromáždění expertů známého jako „Blue-Ribbon Panel“ a použil druhou Zhangovu práci jako nejdůležitější podklad pro závěr, že orálně přijímaný šestimocný chrom v pitné vodě nepředstavuje riziko rakoviny. Tento závěr pak vedl k tomu, že stát Kalifornie upustil od vlastní přísnější normy pro celkový obsah chromu v pitné vodě (2,5 mikrogramu na litr) a vrátil se k mírnějšímu federálnímu standardu (50 mikrogramů na litr). 1)

Shrňme: J. Zhang napsal práci, ve které poukázal na riziko vzniku nádorových onemocnění v důsledku konzumace vody kontaminované šestimocným chromem. Tato publikace posloužila jako důkaz proti koncernu PG&E, jehož činnost vedla k znečištění zdrojů pitné vody v Hinkley. PG&E byl nucen zaplatit astronomické odškodné lidem, kteří na základě této práce připisovali své zdravotní problémy toxickým účinkům šestimocného chromu. Ve snaze účinně čelit podobným žalobám si PG&E najal konzultantskou firmu ChemRisk, jejímž hlavním úkolem bylo vyvrátit tezi o karcinogenním účinku orálně přijímaného šestimocného chromu. ChemRisk si najala autora původní práce a pod jeho jménem vydala v prestižním odborném periodiku JOEM přepracovanou verzi článku, popírající autorovy dřívější závěry. Po devíti letech se tento časopis rozhodl sporný článek stáhnout. Co z toho plyne pro naše znalosti o toxicitě šestimocného chromu? Na jedné straně vůbec nic a na druhé straně strašně moc.

Toxický účinek versus ochranný mechanizmus

Karcinogenní účinky šestimocného chromu jsou nepochybné při vdechování. Jestliže jsme dlouhodobě vystaveni prachu se zvýšeným obsahem šestimocného chromu, riziko vzniku rakoviny plic je poměrně vysoké. Dále není sporu o tom, že je tato forma chromu schopná velmi účinně prostupovat buněčnou stěnu a po redukci uvnitř buňky se ve formě trojmocného chromu vázat na DNA. Dostane-li se tedy chrom až k buněčné stěně v oxidované formě, je prokazatelně genotoxický. A právě tím se to celé komplikuje. Šestimocný chrom je totiž velmi reaktivní a co nejrychleji se snaží zbavit nadbytečného náboje. Redukovaná forma trojmocného chromu však buněčnou stěnou téměř neprostupuje. Pro výsledný toxický efekt je tedy důležité, v jaké formě se chrom dostane na místo účinku. Redukce šestimocného chromu v žaludku a krvi působí jako detoxikační mechanizmus. Je ale tento proces dostatečně účinný, aby nás při pití kontaminované vody ochránil před rakovinou? Jedni tvrdí, že prokazatelně ano – při koncentracích šestimocného chromu kolem 2 miligramů na litr (což už je koncentrace, při které začíná mít voda viditelně žlutý nádech) neprojde do lidského krevního oběhu ani stopové množství oxidované formy. Druzí naopak tvrdí, že každý si svůj šestimocný chrom redukuje, jak umí, a že někteří z nás to neumějí zas tak dobře. Svá tvrzení tito pochybovači opírají hlavně o poněkud sporné výsledky pokusů na zvířatech a dovolávají se principu předběžné opatrnosti.

V momentě, kdy na jedné straně existuje poměrně jasný mechanizmus toxického účinku a na druhé straně obranný mechanizmus se spornou účinností, by se nám epidemiologická studie nezaujatě zkoumající skutečné zdravotní následky dlouhodobé expozice šestimocnému chromu opravdu hodila. Taková studie ovšem neexistuje. Jediné, co máme, je znevěrohodněná práce J. Zhanga, jejíž design je navíc vhodný spíše k vytváření hypotéz než k jejich testování. Nejde totiž v pravém slova smyslu o epidemiologickou studii, ale spíše o studii ekologickou. V prostředí, kam s filmaři přišly silné emoce a s právníky nepředstavitelné sumy peněz, však budeme na nějakou věrohodnější studii čekat zřejmě velmi dlouho.

Literatura

Zhang J., Li S.: Cancer mortality in a Chinese population exposed to hexavalent chromium in water, Journal of Occupational and Environmental Medicine 39, 315–319, 1997
Zhang J., Li X.: Chromium pollution of soil and water in Jinzhou, Journal Chinese Preventive Medicne 21, 262–264, 1987/5
Egilman D.: Corporate Corruption of Science – The Case of Chromium VI, International Journal Occupational Environment Health 12, 169–176, 2006
Costa M.: Potential hazards of hexavalent chromate in our drinking water, Toxicology and Applied Pharmacology 188, 1–5, 2003
Paustenbach D. J., Finley B. L., Mowat F. S., Kerger B. D.: Human Health Risk and Exposure Assessment of Chromium (VI) in Tap Water, Journal of Toxicology and Environmental Health Part A 17, 1295–1339, 2003
Sedman R. M., Beaumont J., McDonald T. A., Reynolds S., Krowech G., Hawd R.: Review of the Evidence Regarding the Carcinogenicity of Hexavalent Chromium in Drinking Water, Journal of Environmental Science and Health Part C 24, 155–182, 2006

Poznámky

1) Česká norma rovněž dovoluje obsah šestimocného chromu 50 mikrogramů na litr.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Toxikologie

O autorovi

Miloslav Pouzar

Prof. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., (*1973) vystudoval Fakultu chemickotechnologickou na Univerzitě Pardubice. Zde se nyní v Ústavu environmentálního a chemického inženýrství zabývá zejména nedestruktivní prvkovou analýzou pevných vzorků a ekotoxikologií nanomateriálů a přednáší toxikologii. Popularizaci historie toxikologie se věnuje i ve volném čase. Je autorem knihy Kalich hořkosti.
Pouzar Miloslav

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...