RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., (*1986) vystudoval ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.

Počet článků: 49

Definitivní podoba vyhynulého „žraloka“ rodu Helicoprion

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 460, 2014/7
„Žraloci“ rodu Helicoprion, jejichž fosilie byly nalezeny na řadě míst severní polokoule ve vrstvách sahajících od svrchního karbonu po spodní...
 

Proč si lidoopi staví hnízda?

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 303, 2014/5
Jedním z nápadných behaviorálních znaků, jímž se velcí lidoopi odlišují od všech ostatních primátů, je pravidelná stavba hnízd k přespání. Zatímco...
 

Lidské „zahnizďování“uzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 313, 2014/5
Porod, stejně jako jemu předcházející a po něm následující období, je spojen s četnými riziky jak pro matku, tak pro její potomstvo. Proces...
 

Ženy využívají červenou barvu k upoutání pozornosti mužů

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 116, 2014/2
Červená barva je, možná více než kterákoli jiná barva sama o sobě, vnímaná jako signál či symbol, a takto je obvykle spojována se zamilovaností,...
 

Malá skupina indonéských mořeplavců položila základy osídlení Madagaskaru

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 686, 2013/12
Kolonizace Madagaskaru představuje jednu z nejpozoruhodnějších a zároveň nejméně pochopených událostí lidské prehistorie a původ Malgašů, jeho...
 

Proč vysoké podpatky působí jako sexuální stimul

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 598, 2013/11
V euroamerické kultuře existuje silná asociace mezi vysokými podpatky a ženskou sexualitou (v různých obdobích středověku chodily v botách na...
 

O původu válekuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 603, 2013/11
Lidské chování a psychika byly v průběhu evoluce formovány potřebou se skupinového násilí dopouštět, stejně jako skupinovému násilí čelit. Mnozí...
 

Pygmejské ženy chtějí vysoké mužeuzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 536, 2013/10
Afričtí pygmejové odedávna fascinovali antropology svou drobnou postavou. (Východní pygmejové, nazývaní Mbuti, žijící v oblasti Ituri na...
 

Stále nejasný původ želv

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 467, 2013/9
Přes mimořádné úsilí věnované studiu evoluce a systému vyšších obratlovců zůstává původ a taxonomické zařazení želv předmětem sporů. Želvy se...
 

Ad „Záhada dědění majetku po mateřské linii“

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 190, 2013/4
Komentář profesora Kanderta (Vesmír 92, 189, 2013/4) obsahuje vzájemně si odporující tvrzení, že „pro sociální antropology a etnology není dědění...
 

Genomická studie poodhaluje původ a demografickou historii evropských Romů

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 193, 2013/4
Romové, často označovaní exonymem Cikáni, tvoří mozaiku jazyků a životních stylů napříč Evropou, sdílejí však společný historicko-kulturní odkaz....
 

Chudé matky upřednostňují dceryuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 132, 2013/3
Triversova-Willardova hypotéza předpokládá nerovnoměrnou rodičovskou investici do dcer a synů v závislosti na fyzické kondici nebo sociálním...
 

Záhada dědění majetku po mateřské liniiuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 77, 2013/2
Ve většině lidských společností muži odkazují majetek svým dětem, respektive dětem svých manželek. V necelých 10 % společností však muži z...
 

Miluješ-li mne, zívniuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 84, 2013/2
Nakažlivé zívání je notoricky známý, avšak málo prozkoumaný jev. Uvádí se, že spatření zívnutí jedné osoby vyvolá zívnutí druhé v průměru za méně...
 

Nedostatek fyzické aktivity není hlavní příčinou nadváhy

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 622, 2012/11
Při současném vývoji bude v roce 2015 trpět nadváhou bezmála každý třetí člověk, každý desátý pak obezitou. Neblahé zdravotní důsledky nadváhy,...
 

Obličejové výrazy emocí nejsou etnicky univerzální

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 401, 2012/7
Ve své knize Výraz emocí u člověka a u zvířat, vydané roku 1872, vyjádřil Charles Darwin jako první myšlenku univerzality obličejových výrazů....
 

Stojí za nepoměrem v rasově smíšených manželstvích odlišné vnímání obličejové atraktivity mužů a žen?

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 255, 2012/5
Je dobře známo, že manželé jsou si v řadě fyzických, osobnostních i kulturních rysů podobnější, než by odpovídalo pouhé náhodě (viz např. Štěrbová...
 

Původ rakoviny tasmánských čertů odhalen

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 257, 2012/5
Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii), zvaný též tasmánský čert, je největším přežívajícím dravým vačnatcem. Populace ďáblů zažila v uplynulých...
 

Za křivé zuby může neolitická revoluce

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 127, 2012/3
S objevem zemědělství před tisíci lety vyměnili naši předci lov a sběr za produkci dlouhodobě skladovatelné potravy a neustálé kočování vystřídal...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 208, 2014/4
Paleoantropologie je nesmírně dynamickým vědním oborem, což je dáno značným úsilím při hledání a zkoumání pozůstatků lidských předků, poháněným...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné