RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., (*1986) vystudoval ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.

Počet článků: 54

Hněv nás činí (zdánlivě) silnějšími

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 670, 2014/12
Hněv, jedna ze základních lidských emocí, se projevuje charakteristickým výrazem v tváři, zajišťovaným kontrakcemi sedmi skupin obličejových svalů....
 

O nesobeckosti vrozené a naučené

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 676, 2014/12
I když jsou lidé obecně kooperativnější než jiné druhy primátů, míra jejich spolupráce se značně liší napříč společnostmi. Porozumět příčinám...
 

Přežily pumy díky změně jídelníčku?

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 459, 2014/7
Na sklonku pleistocénu žilo na americkém kontinentě 6 druhů velkých kočkovitých šelem, z nichž do dnešních dnů přežily pouze puma (Puma concolor) a...
 

Definitivní podoba vyhynulého „žraloka“ rodu Helicoprion

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 460, 2014/7
„Žraloci“ rodu Helicoprion, jejichž fosilie byly nalezeny na řadě míst severní polokoule ve vrstvách sahajících od svrchního karbonu po spodní...
 

Proč si lidoopi staví hnízda?

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 303, 2014/5
Jedním z nápadných behaviorálních znaků, jímž se velcí lidoopi odlišují od všech ostatních primátů, je pravidelná stavba hnízd k přespání. Zatímco...
 

Lidské „zahnizďování“uzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 313, 2014/5
Porod, stejně jako jemu předcházející a po něm následující období, je spojen s četnými riziky jak pro matku, tak pro její potomstvo. Proces...
 

Ženy využívají červenou barvu k upoutání pozornosti mužů

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 116, 2014/2
Červená barva je, možná více než kterákoli jiná barva sama o sobě, vnímaná jako signál či symbol, a takto je obvykle spojována se zamilovaností,...
 

Malá skupina indonéských mořeplavců položila základy osídlení Madagaskaru

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 686, 2013/12
Kolonizace Madagaskaru představuje jednu z nejpozoruhodnějších a zároveň nejméně pochopených událostí lidské prehistorie a původ Malgašů, jeho...
 

Proč vysoké podpatky působí jako sexuální stimul

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 598, 2013/11
V euroamerické kultuře existuje silná asociace mezi vysokými podpatky a ženskou sexualitou (v různých obdobích středověku chodily v botách na...
 

O původu válekuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 603, 2013/11
Lidské chování a psychika byly v průběhu evoluce formovány potřebou se skupinového násilí dopouštět, stejně jako skupinovému násilí čelit. Mnozí...
 

Pygmejské ženy chtějí vysoké mužeuzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 536, 2013/10
Afričtí pygmejové odedávna fascinovali antropology svou drobnou postavou. (Východní pygmejové, nazývaní Mbuti, žijící v oblasti Ituri na...
 

Stále nejasný původ želv

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 467, 2013/9
Přes mimořádné úsilí věnované studiu evoluce a systému vyšších obratlovců zůstává původ a taxonomické zařazení želv předmětem sporů. Želvy se...
 

Ad „Záhada dědění majetku po mateřské linii“

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 190, 2013/4
Komentář profesora Kanderta (Vesmír 92, 189, 2013/4) obsahuje vzájemně si odporující tvrzení, že „pro sociální antropology a etnology není dědění...
 

Genomická studie poodhaluje původ a demografickou historii evropských Romů

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 193, 2013/4
Romové, často označovaní exonymem Cikáni, tvoří mozaiku jazyků a životních stylů napříč Evropou, sdílejí však společný historicko-kulturní odkaz....
 

Chudé matky upřednostňují dceryuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 132, 2013/3
Triversova-Willardova hypotéza předpokládá nerovnoměrnou rodičovskou investici do dcer a synů v závislosti na fyzické kondici nebo sociálním...
 

Záhada dědění majetku po mateřské liniiuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 77, 2013/2
Ve většině lidských společností muži odkazují majetek svým dětem, respektive dětem svých manželek. V necelých 10 % společností však muži z...
 

Miluješ-li mne, zívniuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 84, 2013/2
Nakažlivé zívání je notoricky známý, avšak málo prozkoumaný jev. Uvádí se, že spatření zívnutí jedné osoby vyvolá zívnutí druhé v průměru za méně...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 208, 2014/4
Paleoantropologie je nesmírně dynamickým vědním oborem, což je dáno značným úsilím při hledání a zkoumání pozůstatků lidských předků, poháněným...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 164, 2015/3
Populační genetika a molekulární fylogenetika sehrály, spolu s historickou lingvistikou a archeologií, klíčovou roli při pochopení mnoha aspektů...
 

Přepisování evoluční historie lidského rodu

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 218, 2015/4
Historie našeho druhu v Africe je klíčová, protože Afrika je místem jeho zrodu a hlavním zdrojem jeho genetické diverzity. Pozornost evolučních...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné