Marek Michal V.

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., (*1954) absolvoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně a biofyziku na PřF UK v Praze. Je ředitelem Centra výzkumu globální změny AV ČR, vedoucím projektu CzechGlobe a přednáší fyziologii rostlin na LF Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se ekofyziologií rostlin v kontextu globální změny.

Počet článků: 2

Terénní řízené experimenty

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 628, 2013/11
Jednou z podstatných badatelských činností Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (dále jen CVGZ) je výzkum v oblasti fyziologie a...
 

CzechGlobekomerce

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 584, 2011/10
Jedním ze způsobů, jak globální změně porozumět a jak řešit související problémy, je koncentrace výzkumného a inovačního potenciálu do jedné...