Šprtová Mirka

Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D., (*1970) je absolventkou oboru biofyzika na PřF UP v Olomouci. V CVGZ AV ČR se zabývá fotosyntézou a ekofyziologií rostlin v kontextu globální změny.

Počet článků: 1

Terénní řízené experimenty

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 628, 2013/11
Jednou z podstatných badatelských činností Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (dále jen CVGZ) je výzkum v oblasti fyziologie a...