Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Pretel Jan

RNDr. Jan Pretel, CSc., *1943) vystudoval MFF UK v Praze, v ÚFA ČSAV, kde působil do roku 1991, získal titul CSc. Po kratším působení na MŽP pracuje od roku 1993 v ČHMÚ, kde do roku 2011 vedl oddělení klimatické změny a byl koordinátorem projektu VaV SP/1a6/108/07. V letech 1996–2009 zastupoval ČR v Mezivládním panelu OSN ke klimatické změně IPCC (1997–2002 byl členem výboru) a v letech 1991–2006 byl členem vyjednávacích týmů k Rámcové úmluvě OSN ke změně klimatu. V současné době je vědeckým tajemníkem ČHMÚ.

Počet článků: 2

Změny klimatu v Českuuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 605, 2013/11
Pozornost často upoutávají i některá nová zjištění více či méně renomovaných výzkumných týmů, zvláště jde-li o objasňování příčin různých anomálií...
 

Klima na Zemi se mění

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 421, 2006/7
Atmosféra Země podporuje život. Je zdrojem kyslíku, vodní páry a oxidu uhličitého, jež jsou nezbytné pro biologické procesy. Obsahuje též vrstvu...