Bezděk Aleš

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D. (*1970) vystudoval fytotechnický obor na VŠZ Brno, v Entomologickém ústavu AV ČR se zabývá ekologií a taxonomií brouků.

Počet článků: 2

Biologickým bojem proti chráněným rostlinám?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 66, 1998/2
Biologický boj je založen na principu jednoduchého potravního řetězce: buď živočich požírající rostliny (herbivor) redukuje populaci nežádoucích...
 

Drápkovci z jantaru

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 55, 1997/1
Kmen drápkovců, Onychophora, dnes zahrnuje zhruba středně velké suchozemské bezobratlé tvory jižní polokoule. Žijí v tropických lesích, kde jsou...