Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Lalic Nenad

MSc. Nenad Lalic (*1967) vystudoval průmyslovou elektroniku na Elektrotechnické fakultě v Záhřebu a elektronický design na Královské technice ve Stockholmu, kde nyní pokračuje v postdoktorandském studiu elektroniky pevné fáze. Zabývá se výzkumem luminiscence porézního křemíku.

Počet článků: 1

Celokřemíková optoelektronika v dohledu?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 75, 1998/2
Před necelými čtyřmi lety jsme seznámili čtenáře Vesmíru s hitem polovodičového výzkumu počátku devadesátých let – s takzvaným porézním křemíkem...