JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Štulík Karel

Prof. Ing. Karel Štulík (*1941) analytický chemik.. Zabýval se elektroanalytickými a chromatografickými metodami chemické analýzy. Působil také ve funkci děkana Přírodovědecké fakulty UK a předsedy Grantové agentury ČR.

Počet článků: 1

Slovo má předseda GA ČR prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 65, 1998/2
Vesmír: Roku 1996 jsme ve Vesmíru 75, 687, 1996/12 uveřejnili faximile separátu článku, jímž J. Benedík dokládal Grantové agentuře ČR svoji...