ARCDATA konference 2021

Prof. Dr. Zdeněk P. Bažant

Prof. Dr. Zdeněk Bažant, (*1937 v Praze), r. 1960 absolvoval Stavební fakultu ČVUT a o tři roky později získal vědeckou hodnost CSc. v oboru inženýrské mechaniky. Na Karlově univerzitě obdržel postgraduální diplom v teoretické fyzice r. 1966 a o rok později se habilitoval jako docent na ČVUT. V letech 1961–63 pracoval jako mostní inženýr v Dřevoprojektu a ve Stavbách silnic a železnic v Praze a v následujících letech byl vědeckým pracovníkem ve Stavebním ústavu ČVUT (nyní Kloknerově ústavu). Po dvou a půl letech, kdy byl hostujícím pracovníkem na CEBTP v Paříži a poté na univerzitách v Torontu v Kanadě a v Berkeley v Kalifornii, začal r. 1969 učit na Northwestern University v Evastonu, Illinois. Řádným profesorem se stal r. 1973, v letech 1974–79 byl koordinátorem výuky stavebních konstrukcí. Roku 1990 obdržel W. P. Murphyho profesuru na Northwestern University. V letech 1981 až 1986 byl zakládajícím ředitelem ústavu Center for Concrete and Geomaterials, které bylo předchůdcem dnešního ústavu Center for Advanced Cement–Based Materials, jež je největším výzkumným ústavem tohoto druhu v USA. Jako hostující profesor působil na Royal institute of Technology (Stockholm), Chalmers University (Göteborg), Politecnico di Milano, Schweizerische Eidgenösische Technische Hochschule (Zürich), École Normale Supérieure (Paris – Cachan), Technische Universität München, Stanford University, California Institute of Technology, University of Cape Town, University of Adelaide a University of Tokyo. Pod jeho vedením bylo vypracováno 34 doktorských dizertací a 15 diplomových prací. Je autorem více než 386 vědeckých prací (z toho přes 275 ve výběrových časopisech). Práce se týkají hlavně stavebních materiálů (především betonu, ale také geomateriálů, keramiky, kompozitů a kovů) a pak analýzy konstrukcí – zvláště počítačového modelování, lomové mechaniky, stability, dotvarování plasticidy, tepelných a vlhkostních účinků, pravděpodobnostních problémů a vývoje nových materiálů. Roku 1990 publikoval rozsáhlou učebnici Stability of Structures: Elastic, Ineastic, Fracture and Famge Theories (Oxford University Press, 1010 str., spoluautor L. Cedolin). Česky napsal r. 1966 monografii Dotvarování betonu. Kromě toho redigoval sedm dalších knih, v nichž je autorem řady kapitol. Je hlavním redaktorem časopisu ASCE Journal of Engineering Mechanics a členem redakčních rad dalších jedenácti světových časopisů. Je prezidentem International Association for Fracture Mechanics of Concrete Structures. Působí v řadě mezinárodních komisí.

Počet článků: 1

Vládní financování výzkumu

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 334, 1994/6
Před druhou světovou válkou byl vědecký výzkum všeobecně prováděn ve značně menším měřítku než dnes, a s malou vládní podporou a více...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné