Fedoročko Peter

RNDr. Peter Fedoročko (*1959) študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Na Prírodevedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa zaoberá možnosťou ochrany genetického materiálu pred účinkami žiarenia.

Počet článků: 1

Chromozóm

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 305, 1994/6
Dnes, na konci 20. storočia, každý stredoškolsky vzdelaný človek vie nelen to, že hmotnými nositeľmi dedičnosti sú chromozómy, ale nie sú mu cudzie...