ARCDATA konference 2021

Doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

RNDr. Peter Fedoročko (*1959) študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Na Prírodevedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa zaoberá možnosťou ochrany genetického materiálu pred účinkami žiarenia.

Počet článků: 1

Chromozóm

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 305, 1994/6
Dnes, na konci 20. storočia, každý stredoškolsky vzdelaný človek vie nelen to, že hmotnými nositeľmi dedičnosti sú chromozómy, ale nie sú mu cudzie...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné