mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Hraba Tomáš

MUDr. Tomáš Hraba, DrSc., (*1928) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. V ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá buněčnou imunologií.

Počet článků: 1

40 let imunologické tolerance

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 308, 1994/6
Základní charakteristika specifické imunitní odpovědi je, že je namířena pouze proti té cizorodé makromolekule, tzv. antigenu, kterou byla...