Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Bednář Jan

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., (*1946) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, pracuje na katedře meteorologie a ochrany prostředí MFF UK, odborně se zabývá zejména fyzikou mezní vrstvy atmosféry, transportem a modelováním znečišťujících příměsí v ovzduší, atmosférickou optikou, akustikou a elektřinou.

Počet článků: 3

Modelování atmosférické turbulence

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 498, 2012/9
„Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky,“ prohlašuje ve svých světově proslulých a knižně vydaných přednáškách nositel...
 

Led v oblacích

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 583, 2003/10
Profesor Karlovy univerzity v Praze Stanislav Hanzlík (11. 5. 1878 – 8. 10. 1956), jeden z klasiků meteorologie, říkával ve svých přednáškách, že...
 

Zimní zubaté sluníčko

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 624, 1999/11
Poměrně častý jev pyramidálního (stupňovitého, zubatého) slunce souvisí s lomem přímých slunečních paprsků při průchodu zemskou atmosférou (obr....