Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Dva psychologické slovníky

Pavel Hartl, Helena Hartlová: Psychologický slovník Portál, Praha 2000, 774 stran, náklad a cena neuvedeny Bohumil Geist: Psychologický slovník nakl. Vodnář, Praha 2000, 430 stran, náklad a cena neuvedeny
 |  5. 2. 2001
 |  Vesmír 80, 107, 2001/2

Důležitou příručkou každého vědního oboru je jeho příslušný slovník. Je vždy především sbírkou dané vědní terminologie. Proto je jeho sestavení, které vychází ze srovnávacích studií reprezentativních cizojazyčných slovníků daného oboru, velmi náročné. Slovník musí poskytovat všechny důležité termíny daného vědního oboru, musí být terminologicky dostatečně diferencovaný, nesmí být směšován s encyklopediemi a termíny, které přináší, musí být pregnantně vymezeny. V psychologii, kde se stále objevuje velká nejednotnost ve vymezování klíčových pojmů (např. motivace, myšlení, osobnost) a kde velmi často chybí jejich přesné definování, je sestavování slovníku zvláště obtížné. Od r. 1993 měli zájemci o psychologii k dispozici dobře sestavený a obsahově bohatý slovník Pavla Hartla, který vyšel v několika dotiscích a byl velmi oblíben nejen u psychologů, ale i u příbuzných oborů. Nyní vyšla podstatně rozšířená verze tohoto slovníku, jehož spoluautorkou je Helena Hartlová, manželka P. Hartla. Téměř současně vyšel v nakladatelství Vodnář psychologický slovník Bohumila Geista. Oba slovníky nepochybně znamenají obohacení české psychologické literatury. Snesou srovnání s reprezentativními cizojazyčnými slovníky (např. se stále vydávaným německým slovníkem F. Dorsche nebo s anglickým nedávno znovu vydaným slovníkem A. S. Rebera). Také Geistův slovník je značně rozšířeným vydáním jeho psychologického slovníku z r. 1970, který tehdy vyšel jen jako účelová publikace.

Srovnáme-li slovník manželů Hartlových s Geistovým slovníkem, všimneme si především zásadního rozdílu formálního: slovník manželů Hartlových má asi dvanáct tisíc hesel, tj. téměř šestkrát tolik co slovník Geistův, z toho téměř dvě stě hesel hlavních v rozsahu delšího odstavce. Na rozdíl od Geistova slovníku není k heslům připojena bibliografie, avšak ke slovníku manželů Hartlových je připojen obsáhlý přehled základních údajů o významných českých, slovenských a světových psycholozích. Skromně zde není uvedeno jméno P. Hartla, který ovšem mezi nejvýznamnější české psychology patří. Slovník manželů Hartlových je také terminologicky diferencovanější: např. termín agnozie je spojen s osmi dalšími rozlišujícími hesly, jako např. agnozie ideační, agnozie asociativní a další. V Geistově slovníku nacházíme pouze heslo agnozie, které všechny její varianty nevyčerpává. Mnoho hesel Geistova slovníku je podáno velmi obsáhle. Ve slovníku manželů Hartlových mají větší rozsah pouze klíčová hesla (osobnost, psychologie, učení). V tomto slovníku je také u každého hesla uveden jeho anglický název. Koncová bibliografie zahrnuje jen vybraná díla lexikální a encyklopedické povahy, zatímco Geistův slovník je ukončen přehledem převážně knižní bibliografie v rozsahu sedmdesáti šesti stran. Velkou předností slovníku manželů Hartlových je, kromě pečlivé terminologické diferenciace, pregnantní formulování pojmových významů hesel, které vyplývá jednak z dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti P. Hartla, jednak z překladatelské činnosti H. Hartlové.

Čeští psychologové, pracovníci profesí pomáhajících lidem, pedagogové a další zájemci o psychologii měli až do prvního vydání psychologického slovníku doc. Hartla v r. 1993 jen Stručný psychologický slovník (1986, slovenský překlad ruského originálu z r. 1985) a co do počtu hesel velmi redukovanou knihu Psychologie. Lexikon základních pojmů W. Smidbauera (překlad německého originálu, který vydalo nakl. Naše vojsko r. 1994). Nyní mají k dispozici dva informativní slovníky, které přinášejí rozsáhlý přehled odborné psychologické terminologie. Slovník manželů Hartlových je svým velmi zdařilým způsobem zpracování určen širokému okruhu zájemců a odborným pracovníkům plně nahradí i cizojazyčné reprezentativní psychologické slovníky.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Milan Nakonečný

Prof. PhDr. Milan Nakonečný (*1932) vystudoval Vysokou školu pedagogickou a klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zabývá psychologií, filozofií a dějinami. Je předsedou společnosti čs. hermetiků UNIVERSALIA.

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné