Aktuální číslo:

2019/12

Téma měsíce:

Odpady

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 4. 1995
 |  Vesmír 74, 238, 1995/4
Jak se chytají orang-utanové

Poněvadž přišlo v poslední době do Evropy několik živých, dospělých exemplářů orang-utana, právem vzbuzujících veliký zájem, jelikož dříve se tak nestávalo, tož naskytla se také otázka, kterak možno zmocniti se zvířete tak silného a ke všemu žijícího v korunách stromů pralesa, tedy na místech tak nepřístupných. V té věci učiněn byl dotaz se strany musea v Lübecku na kapitána Storma, který nejen dospělé exempláře orang-utana ale i jiné zajímavé přírodniny řečenému museu darem zasýlá. Kapitán Storm podává výklad o věci ve svém dopisu asi takto: Živé orangy chytati nikdy jsem neviděl a co o té věci vím, vím jen od domorodcův. Zprávy ty jsou úplně spolehlivé, neboť žiji s tím lidem dosti dlouho, než abych nebyl se přesvědčil, že na jich vypravování lze úplně se spolehnouti. Jakmile Djakové objeví v lese velikého oranga, tož snaží se vehnati ho na veliký, co možná osamělý [...] strom. Okolo stromu postaví se větší počet lidí a tito snaží se vehnati polekané zvíře až do vrcholku stromu, by tam se usadilo. Nyní počnou se v kruhu několika set stop okolo stromu všechny menší stromy a křoviny vysekávati, aby strom s orangem byl osamocen. Tímto způsobem jest útěk opice zamezen a několik lidí zůstává [...] na stráži, každý pokus útěku zajatce zameziti.

Djakové pomáhají si ještě tím, že kolem stromu zapálí ohně a tak útěk opice, která ohně velice se bojí, najisto zamezí. Po jednom až dvou dnech orang velice vyhladoví a počne býti trápen žízní. Djakové vezmou nyní jedovatou šťávu z plazivé rostliny tuba jmenované a přimíchajíce ji ku šťávě z třtiny cukrové, pověsí nádobu s tímto nápojem na větev stromu, na které orang sedí. I něco plodů se k tomu přidá a na větev zavěsí. Aby muže, který nahoru k opici se vyšplhá, tato nepokousala a nesběhla vůbec dolů, zapálí Djakové pod stromem oheň, z kterého mnoho kouře vzhůru se valí. Když tato léčka se byla podařila, tož shasí lovci oheň a uschovají se v okolních křovinách. Orang-utan brzy na to k nalíčené potravě se blíží a pije pak sladkou šťávu s patrnou zálibou. Účinky jedu dostaví se velmi brzy. Za půl hodiny jest orang úplně zpit, takže jen s tíží na větvích se udržeti může. Je-li nápoj příliš silně otráven, ztratí zvíře vědomí třeba úplně a spadne se stromu často tak nešťastně, že buď se zabije nebo ruku si zlomí. Nejmilejším jest jeho pronásledovatelům, když jest poloopilý. Tu pak porazí rychle strom, na němž jest zajat, a orang zachycen jsa ve větvích, namnoze bez pohromy na zemi se dostane. Rychle přiběhne několik mužů a vlejou mu do tváře ostře pepřenou vodu, aby ho zaslepili, a hodíce pak na něj smyčku, vytáhnou zvíře zcela již bezbranné z větví stromu, aby do klece již připravené je vpravili. Klec se uplete na místě z větví stromu. Když pak jest orang ve svém vězení zabezpečen, tož polit jest vodou, aby pepř z očí mu byl vypláknut. Každým způsobem působí také tato sprcha, že zvíře ze svého omámení dříve se zotaví. Stává se tak z pravidla za 24 hodiny. Plody, jež pak zvířeti podají, žere toto, jsouc náležitě vyhladovělé, bez otálení; po té pak přejde se, co se stravování zvířete týče, k vařené rýži. Tuba způsobuje mocný průjem, z této příčiny a následkem změny stravy a nedostatku pohybu orangové z pravidla brzy zajdou...

Vesmír 1. dubna 1895, str. 143

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné